PL EN


2013 | 8 | 54-71
Article title

Elity w prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały omówione wyniki badań (przeprowadzonych w latach 2008-2010) dotyczące socjologicznych aspektów prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT. Celem jest wskazanie najważniejszych obszarów problematycznych procesu prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. Do wyjaśnienia obecnej trudnej sytuacji spółki posłużyła analiza działań i decyzji kolejnych elit, począwszy od roku 1989. Niniejszy tekst szczegółowo prezentuje główne konkluzje dotyczące elit PLL LOT i ich wpływu na proces prywatyzacji, wynikające z przeprowadzonych badań oraz uzupełnia je aktualnymi danymi.
Year
Issue
8
Pages
54-71
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Bałtowski M., Miszewski M. (2007), Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: PWN.
 • Beare M.B. (1997), Corruption and organized crime: lessons from history. Crime, law and social change. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Biuletyn nr: 4665/VI, Komisja: Komisja Skarbu Państwa /nr 176/ Data: 02-02-2011.
 • DC/PAP, Były szef UOP zatrzymany przez CBA ws. prywatyzacji LOT i Stoenu, wnp.pl, wydanie z dnia 23/11/2011.
 • Gadowska K. (2007), Przemoc w przestrzeni sieci klientelistycznych i kolesiowskich, (w:) R. Sojak (red.), Szara strefa przemocy - szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Jakubczyk A., Prezes PAŻP: musimy mieć w Polsce silną linię lotniczą, PRTL.pl, wydanie z dnia 03/04/2013.
 • Jarosz M. (2006), Okazja czyni złodzieja, czyli proces transformacji i prywatyzacji w Polsce, (w:) A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie. Wrocław: Ossolineum.
 • Jędrzejczak M., LOT przepłacił za paliwo aż 280 mln zł, pasażer.com, wydanie z dnia 07/01/2009. Komentarze do sprawozdań finansowych zarządu z lat 2001-2009.
 • MAG, LOT miał 400 mln zł na minusie, "Puls Biznesu", wydanie z dnia 14/06/2013.
 • Michels R. (1958), Political parties. A sociological study of the oligarhical tendencies of modern democracy. Glencoe: The Free Press.
 • NIK, Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., Warszawa, wrzesień 2004.
 • NIK, Wystąpienie pokontrolne, 29 kwietnia 2009.
 • Nocoń J. (2004), Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonalnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Omachel R., Latająca skarbonka, "Newsweek", wydanie z dnia 02/09/2013.
 • PAP, Pikieta związkowców z PLL LOT w Warszawie, wnp.pl, wydanie z dnia 09/06/2010.
 • PAP, Od 1 września nowy regulamin dla pilotów PLL LOT, wnp.pl, wydania z dnia 02/09/2010.
 • PAP, Pracownicy chcą przejać stery w PLL LOT, wnp.pl, wydanie z dnia 19/08/2011.
 • PAP, Związki zawodowe z LOT domagają się odwołania prezesa, wnp.pl, wydanie z dnia 03/11/2011.
 • PAP, MSP nie podziela opinii związkowców chcących odwolania szefa LOT-u, wnp.pl, wydanie z dnia 04/11/2011.
 • PAP, MSP Baniak w I. etapie zwolnień z PLL LOT odejdzie 360 osób, wnp.pl, wydanie z dnia 28/02/2013.
 • PAP, Minister skarbu chce, aby w 2014 LOT był rentowny, wnp.pl, wydanie z dnia 14/06/2013.
 • Pozrozumienie w sprawie gwarancji pracowniczych z dn. 23.02.2001 r.
 • Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.
 • Ruszkowski P. (2007), Dysfunkcjonalne grupy interesów a system społeczny, (w:) R. Sojak (red.), Szara strefa przemocy - szara strefa transformacji? Przestrzennie przymusu. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Ruszkowski P. (2009), Transformacja elektroenergetyki a branżowe grupy interesów, (w;) P. Ruszkowski, A. Wójtowicz (red.), Grupy interesu a prywatyzacja elektroenergetyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Serafin M., Pomysł na dwie państwowe linie może być fatalny w skutkach, PRTL.pl, wydanie z dnia 28/11/2012.
 • Staniszkis J. (2001), Postkomunizm. Próba opisu. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 • Stoner J.A.F., Freeman E.R., Gilbert D.R. Jr. (2001), Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Surdel T., Genewa, Tyśnicki M., Szefowie LOT-u dostawali miesięcznie od SAirGroup od 60,5 do 87,5 tys. franków, "Gazeta Wyborcza", wydanie z dnia 19/02/2003.
 • Szygulski P., Lufthansa nie planuje nowych przejęć linii lotniczych, wnp.pl, wydanie z dnia 03/04/2013.
 • Świda-Zięba H. (1999), Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo Stosowanych Nauk Społecznych UW.
 • Ustawa z dn. 31 maja 1962 r. prawo lotnicze.
 • Ustawa z dn. 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
 • Ustawa z dn. 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT".
 • Wedel J.R. (2007), Klany, kliki i zawłaszczone państwa, (w:) R. Sojak (red.), Szara strefa przemocy - szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W. (2007), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Wszelaka M., Piloci LOT żalą się na poziom wynagrodzeń, "Puls Biznesu", wydanie z dnia 12/08/2008.
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Parcy PLL LOT.
Notes
PL
Artykuł 5. z numeru 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2766e986-3076-47ed-a5be-a5c4c22a2078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.