PL EN


2014 | 201 | 170-182
Article title

Wpływ polityki bilansowej i podatkowej w zakresie wyceny operacyjnych aktywów trwałych na wynik finansowy spółek giełdowych z sektora energetycznego

Authors
Content
Title variants
EN
Accounting And Tax Policy Concerning Tangible and Intangible Assets Measurement and Its Impact on Profit or Loss Based on Example of Listed Companies from Energetic Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents options od measuring expenses concerning balance sheet and tax valuation of tangible and intangible fixed assets. The rules of measurement: - initial value, - depreciable amount, - depreciation expenses, - impairment losses were described on the basis of IAS. Tax solution concerning measuring tangible and intangible fixed assets were presented and the differences between accounting and tax rules were shown. The article also deals with the most important areas of temporary differences between the carrying amount and the tax base of tangible and intangible fixed assets. On the basis of listed companies of the energetic sector, the accounting policy concerning measuring the consumption of tangible and intangible fixed assets was presented. The ways of presenting information on accounting policy in notes to financial statement were analyzed.
Year
Volume
201
Pages
170-182
Physical description
Contributors
author
References
 • Garbacik H., Amortyzacja i środki trwałe w firmie, Forum Doradców Podatkowych, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2013.
 • Hołda A., MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Hońko S., Mućko P., Zasady (polityka) rachunkowości w zakresie rzeczowych aktywów trwałych na podstawie sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z sektora "Handel detaliczny", w: Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja, red. T. Cebrowska i W. Dotkuś, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Kuzior A., Instrumenty kształtowania wyników bilansowych a systemy sprawozdawczości finansowej, w: Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, red. A. Piosik, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2013.
 • Poniatowska L., Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki sprawozdawcze, w: Problemy współczesnej rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Szczecin 2013.
 • Ryba A., Utrata wartości środków trwałych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej - artykuł dyskusyjny, w: Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja, red. T. Cebrowska i W. Dotkuś, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Seredyński R., Szaruga K., Dziedzia M., Operacje gospodarcze w praktyce księgowej, ODDK, Gdańsk 2013.
 • Sobczyk R., Regulska A., Rzeczowe aktywa trwałe: zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2012.
 • Sprawozdania finansowe spółek giełdowych (Źródło: strony internetowe jednostek gospodarczych).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2768138f-5f51-4e65-8c5d-132cb58eb2c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.