PL EN


2015 | 4/2015 O Młodej Polsce mniej znanej | 139-152
Article title

Zapomniany "Mojżesz". Kilka uwag o dramacie Maksa Donchina

Authors
Content
Title variants
EN
“Moses” forgotten. A few comments about the drama Max Donchin
Languages of publication
PL
Abstracts
Max Donchin’s drama on Moses is one of the few literary implementations of the biblical figure in the Young Poland. The author took the matter of the Bible very freely, especially by selectively choosing numerous facts from the biography of Moses known from the Torah. Superficial, arranged according to the key political and historical scenes from the life of the Patriarch, completely overshot the biblical theology of communication. As a result, this does not bring the drama of careful observation and artistic penetration: Who was the contemporary myself and for whom Moses was the author of the modern drama. With his hastily running fairly fast paced action scenes, Moses emerges from a few of the characteristic forms, but not in any deep-dimensional features: careerist court, a guardian of the oppressed, a politician, a legislator and a teacher of the nation, with his mission, a tired, old man.
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Donchin M., Mojżesz, Łódź 1900.
 • Dramat biblijny Młodej Polski, red. S. Kruk, Wrocław 1992.
 • Gebert K., 54 komentarze do Tory, Kraków 2003.
 • Jabłoński R.M., Motywy Starego Testamentu w liryku Marii Konopnickiej „La Ruoata”, [w:] Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Stary Testament, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2014, s. 73-78.
 • Jakiel E., Młodopolskie portrety biblijne. Wybrane zagadnienia i kreacje, Gdańsk 2007.
 • Kaczmarek W., Od kontestacji do relacji. Człowiek wobec Boga w dramacie Młodej Polski, Lublin 2007.
 • Kaczmarek W., Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski, Lublin 1999.
 • Kubisz J., Z niwy śląskiej. Wiersze, wstęp K. Wróblewski, Lwów – Cieszyn – Warszawa 1902.
 • Legutko G., Sacrum w oczach rewolucjonisty. O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego, Kielce 2005.
 • Lemański J., Wstęp. Problematyka historyczno-literacka, [do:] Księga Wyjścia, wstęp przekł. i kom. J. Lemański, Częstochowa 2009, s. 74.
 • Majewski M.R., W stronę Ziemi Obiecanej. Komentarz do Księgi Wyjścia, Kraków 2011.
 • Olszewska M.J., Samotność proroka, czyli kreacja Mojżesza w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera (Mojżesz, Pustynia), [w:] Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2013, s. 269-291.
 • Osman A., Mojżesz i Echnaton, przeł. R. Januszewski, E. Morycińska-Dzius, A. Różańska, Warszawa 2005.
 • Pismo Święte Starego i Nowego testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, „Biblia Tysiąclecia”, wyd. 3 popr., Poznań-Warszawa 1980.
 • Przyszychowska M., Wstęp, [do:] Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, przeł. S. Kalinkowski, Kraków 2009, s. 5-16.
 • Schuré E., Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii, przeł. R. Centnerszwerowa, Warszawa 1923.
 • Skarga P., Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu…, dowolne wydanie.
 • Trześniowski D., W stronę człowieka. Biblia w literaturze polskiej (1863-1918), Lublin 2005.
 • Weinberg J., Nowa Messyada. Poemat w trzech księgach, Księga Pierwsza. Słowo, Kraków 1890, Księga Druga. Ciało, Kraków 1891.
 • Wyka M., Z problemów młodopolskiego heroizmu, [w:] tejże, Światopoglądy młodopolskie, Kraków 1996, s. 99-115.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-276bbc01-1b24-4b88-9dcc-d3ff317106db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.