PL EN


2007 | 10 | 261-279
Article title

Zagadnienia związane z interpretacją art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor przedstawienia jedną z interpretacji art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP i wskazuje na problemy jakie mogą pojawić się przy stosowaniu tych przepisów.
Contributors
 • Poznań
References
 • A. Bałaban, Prawo powszechnie a wewnętrznie obowiązujące, Przegląd Legislacyjny, nr 3/2000 (25), s. 43 i n.
 • H. Misztal, Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, Lublin 2003, s. 203 – 205,
 • H. Misztal, Prawo wyznaniowe, Lublin 2000 s. 225.
 • H. Misztal, Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal i P. Stanisz, Lublin 2003
 • J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 69.
 • J. Szymanek, Interpretacja przepisów wyznaniowych w konstytucji, Studia z Prawa Wyznaniowego, tom 9, Lublin 2006, s. 101 i n.
 • M. Pietrzak, Biuletyn KKZN, z. XII, Warszawa 1995, łam. 58.
 • M. Pietrzak, Stosunki państwo-kościół w nowej Konstytucji,. PiP, nr 11-12 z 1997 r., s. 180;
 • M. Winiarczyk-Kossakowska, Państwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa 1999, s.32.
 • P. Stanisz, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 78 i n
 • P. Stanisz, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 178-179
 • S. Wronkowska, Z. Ziembinski, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 186 – 188.
 • T. J. Zieliński, Regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, PiP 7/2003, s. 48 i n.
 • Tatiana Chauvin, Umowy prawotwórcze jako umowy prawa publicznego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003/2/7.
 • W. Bar, Źródła prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 199
 • Z. Witkowski, Opinia na temat stanowiska MSW i A w sprawie określenia kryteriów, którym powinny odpowiadać kościoły i inne związki wyznaniowe ubiegające się o zawarcie umowy z rządem na podstawie art. 25 ust. 5 nowej Konstytucji wraz z uzasadnieniem, Przegląd Legislacyjny 4(22)/99, s. 150 i n.
 • Z. Witkowski, Opinia w sprawie zagadnień prawnych wynikających z art. 25 ust. 5 Konstytucji, Przegląd Legislacyjny 200/2(24), s. 102.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-276c9f9a-c72d-4dbd-aebe-05988008e87d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.