PL EN


2016 | 16 | 151-166
Article title

Wychowanie do postawy dialogu w katechezie Kościoła prawosławnego

Content
Title variants
EN
Education to the Attitude of Dialogue in Catechesis of the Orthodox Church
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article focuses on showing the basics of education to the dialogue present in the Orthodox catechesis carried out in the schools and catechetical-pastoral activities undertaken in the framework of parish communities and church organizations. Of the many issues taken in catechesis, we focus on the elements of upbringing and education aimed at interreligious dialogue. Conclusions focus on the justification of actions undertaken in the Orthodox Church towards education to the attitude of dialogue.
PL
Artykuł skupia się na ukazaniu wychowania do postawy dialogu obecnego w katechezie prawosławnej prowadzonej w szkołach oraz w działalności katechetyczno-duszpasterskiej realizowanej w ramach wspólnot parafialnych i organizacji cerkiewnych. Spośród wielu podejmowanych w katechezie zagadnień, uwzględniono elementy wychowawcze i edukacyjne ukierunkowane na dialog międzyreligijny. Wnioski skupiają się na uzasadnieniu podejmowanych w Kościele prawosławnym działań w kierunku wychowania do postawy dialogu.
Year
Issue
16
Pages
151-166
Physical description
Contributors
 • Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Białystok: Ekumeniczne szkolne koło Caritas-Eleos, http://gosc.pl/doc/1024153.Bialystok-Ekumeniczne-szkolne-kolo-CaritasEleos (22.10.2015).
 • Bieroza A., Partnerskie Konsultacje PAKP i EKM, Wittenberga 2013, http://prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl/pl/1_306.html (27.10.2015).
 • Bułgakow S., Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, tłum. H. Paprocki, Warszawa – Białystok 1992.
 • Charkiewicz J., Rozmowy o życiu i Cerkwi. Z metropolitą warszawskim i całej Polski Sawą rozmawia Jarosław Charkiewicz, Warszawa 2013.
 • Clement O., Prawda was wyzwoli. Rozmowy z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, tłum. J. Dembska, M. Żurowska, Warszawa 1998.
 • Informacja o Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej – edycja 2014/2015, http://prawoslawie.uwb.edu.pl/pl/cms/doc/index/id/2391 (27.10.2015).
 • Kostiuczuk J., Ekumenizm w dobie współczesnych wyzwań, w: tenże, O tajemnicy zbawienia, Białystok 2013.
 • Kostiuczuk J., Problem tożsamości szkoły, w: tenże, O tajemnicy zbawienia, Białystok 2013.
 • Kurs języka angielskiego 2015, http://cieplice.cerkiew.pl/pl/cms/doc/index/id/4508 (27.10.2015).
 • Leśniewski K., Ekumenizm w czasie. Prawosławna wizja jedności w ujęciu Geor­ges’a Florovsky’ego, Lublin 1995.
 • Londzin M., Skarbonka diakonijna, http://diakonia.org.pl/materialy/dodatek-diakonijny/nr-12-luty-1998/skarbonka-diakonijna-2/ (22.10.2015).
 • Masalski M., Konsultacje diakonijne Białystok – Ełk; http://eleos.pl/konsultacje-diakonijne-bialystok-elk/ (22.10.2015).
 • Osipow A., Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy. Teologia zasadnicza, Warszawa 2011.
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Podstawa programowa i program nauczania religii prawosławnej, Warszawa 2012.
 • Śliwa T., Dzieje podziałów i dążeń zjednoczeniowych, w: W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza (red.), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1996, s. 269–282.
 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Kup świecę i pomagaj, http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/art/5555310,wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom-kup-swiece-i-pomagaj,id,t.html (22.10.2015).
 • Хомяков, А., Полное собрание сочинений, t. II, Москва 1886.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27715307-3a5e-4e5f-a806-aedb22218ea0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.