PL EN


2013 | 61 | 3 | 43-59
Article title

NAUKA I ŚCISŁOŚĆ, CZYLI W STRONĘ J.F. DREWNOWSKIEGO MINIMALNEJ APARATURY SYMBOLICZNEJ

Content
Title variants
EN
SCIENCE AND ACCURACY, I.E. TOWARDS J.F. DREWNOWSKI MINIMUM SYMBOLIC APPARATUS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this article is the symbol mechanism proposed by J.F. Drewnowski as a tool for the accurate formulation of sentences in science, including theology. The tool consists of three elements: classical propositional calculus, classical predicate calculus without variable functors and constant functor of the elementary proposition f (x,y,z). This sentence contains three arguments of three different types that correspond to the frame of reference, things and qualities of things. The purpose of this article is to show the language apparatus in the context of author’s other works as well as explain the terms characteristic for the author in order to enable the assessment of the value and timeliness of this idea.
Year
Volume
61
Issue
3
Pages
43-59
Physical description
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej, michad@o2.pl
References
 • Drewnowski J.F.: Autoreferat [do Zarysu programu filozoficznego], [1934], rkps (brulion), w: AR* 1.12.
 • Drewnowski J.F.: Czy metafizyka i religia wytrzymują krytykę naukową, [w:] J.F. Drewnowski, Filozofia i precyzja. Zarys programu filozoficznego i inne pisma, red. S. Majdański, S. Zalewski, Lublin 1996, s. 181-191.
 • Drewnowski J.F.: Czy możliwe jest stosowanie logiki symbolicznej w metafizyce, 1963, mps, w: AR 1.322.
 • Drewnowski J.F.: List do Alfreda Tarskiego z maja 1967 r., mps, w: AR 1.312.
 • Drewnowski J.F.: List do ks. Hładowskiego z dnia 25.04.1974 r., w: AR 1.42.
 • Drewnowski J.F..: List do ks. S. Kamińskiego wraz z uwagami Adresata z dnia 10.02.1964 r., msp, w: AR 1.322).
 • Drewnowski J.F.: List do o. I. M. Bocheńskiego z dnia 2.07.1968 r., rkps (brulion) w: AR 1.322.
 • Drewnowski J.F.: Metody uściślania [1953], s. 12, rkps, (brulion), w: AR 1.5.
 • Drewnowski J.F.: Minimalna aparatura symboliczna wystarczająca do precyzowania pojęć naukowych, 1954, mps, w: AR 1.314.
 • Drewnowski J.F.: Notatka dołączona do pracy Uwagi o stosowaniu logiki symbolicznej, w: AR 1.312.
 • Drewnowski J.F.: [Notatka o dyskusji z ks. Kamińskim], 1964, mps, w: AR 1.322.
 • Drewnowski J.F.: Praktyczna symbolika logiczna i jej zastosowanie w rozumowaniach, 1954, s. 4, mps, w: AR 1.314.
 • Drewnowski J.F.: Przybliżona klasyfikacja tekstów, [w:] J.F. Drewnowski, Filozofia i precyzja. Zarys programu filozoficznego i inne pisma, red. S. Majdański, S. Zalewski, Lublin 1996, s. 560-565.
 • Drewnowski J.F.: Stosowanie logiki symbolicznej w filozofii, 1965, s. 16, mps, w: AR 1.311.
 • Drewnowski J.F.: U progu nowoczesnej syntezy filozoficznej, [w:] J.F. Drewnowski, Filozofia i precyzja. Zarys programu filozoficznego i inne pisma, red. S. Majdański, S. Zalewski, Lublin 1996, s. 165-180.
 • Drewnowski J.F.: Unowocześnienie filozofii i teologii katolickiej, [w:] J.F. Drewnowski, Filozofia i precyzja. Zarys programu filozoficznego i inne pisma, red. S. Majdański, S. Zalewski, Lublin 1996, s. 224-233.
 • Drewnowski J.F.: Uwagi do marginesowych dopisków, [1964], mps, w: AR 1.322.
 • Drewnowski J.F.: Uwagi o stosowaniu logiki symbolicznej, [1967], mps, w: AR 1.312.
 • Drewnowski J.F.: [Wspomnienie o ks. Janie Salamusze], 1965, mps, w: AR 1.321.
 • Drewnowski J.F.: W sprawie sądów o wartości, 1927, rkps, w: AR 1.3152.
 • Drewnowski J.F.: Zarys programu filozoficznego, [w:] J.F. Drewnowski, Filozofia i precyzja. Zarys programu filozoficznego i inne pisma, red. S. Majdański, S. Zalewski, Lublin 1996, s. 55-147.
 • Drewnowski J.F.: Zarys programu uściślania teologii, 1936, mps, w: AR 1.332.
 • Adamczyk M.: Teologia jako nauka ścisła. Jana Franciszka Drewnowskiego „Zarys programu uściślania teologii”, [w:] Tożsamość teologii, red. A. Anderwald, T. Dola, M. Rusecki, Opole 2010, s. 223-242.
 • Bocheński I.M.: O metodzie teologii w świetle logiki współczesnej, „Collectanea Theologica” 21 (1949), fasc. 2-3, s. 171-192.
 • Bocheński I.M.: The Logic of Religion, New York 1965 (pol. wyd. Logika religii, 1990).
 • Jan Franciszek Drewnowski – człowiek, Polak, katolik, myśliciel. Zapis rozmowy ks. Michała Adamczyka z dr. Jackiem Drewnowskim, „Summarium” 33 (2004), s. 43-77.
 • Kamiński S., Zdybicka Z.: W odpowiedzi na uwagi Jana Fr. Drewnowskiego, „Znak” (1965), nr 2-3, s. 355-365.
 • Kamiński S.: Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej?, „Roczniki Filozoficzne” 12 (1964), z. 1, s. 107-112.
 • Krąpiec M.A.: Filozofia co wyjaśnia? Filozofia w teologii, Lublin 2000, s. 187-211.
 • Majdański S.: Ani scjentyzm, ani fideizm. U progu nowoczesnej syntezy filozoficznej, czyli Jana Franciszka Drewnowskiego program precyzacji filozofii klasycznej, [w:] J.F. Drewnowski, Filozofia i precyzja. Zarys programu filozoficznego i inne pisma, red. S. Majdański, S. Zalewski, Lublin 1996, s. 5-52.
 • Metanaukowe idee J. F. Drewnowskiego w oczach matematyka. Z Profesorem Antonim Wiwegerem rozmawia ks. Michał Adamczyk, „Summarium” 36 (2007), s. 73-84.
 • Russell B.: Our Knowledge of the External World, London 1961.
 • Russell B.: The Analysis of Matter, London 1922.
 • Wolak Z.: Koncepcje analogii w Kole Krakowskim, Tarnów 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-277b687d-442f-4768-9234-a2e064ed993e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.