PL EN


2012 | 2(3) | 37-51
Article title

Internet bez barier – accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych

Content
Title variants
EN
Internet Without Barriers – Accessibility and Usability vs the Needs of the Disabled
Languages of publication
Abstracts
PL
Internet bez barier czyli taki, który stanowi przestrzeń komunikacyjną bez względu na płeć, wiek, kulturę oraz stopień niepełnosprawności. Aby móc korzystać z Internetu potrzebne jest w tym przypadku nie tylko łącze internetowe (instalację którego wykonuje firma), ale także komputer dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz podstawowa przychylność twórców serwisów internetowych – dostosowanie sposobu wyświetlania treści informacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Artykuł prezentuje informacje dotyczące dostępności oraz użyteczności stron internetowych skierowanych do odbiorców niepełnosprawnych w tym w szczególności osób z dysfunkcjami narządu słuchu i wzroku. Biorąc pod uwagę przeciwdziałanie „cyfrowemu wykluczeniu” temat jest istotny zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i dla przedsiębiorstw, które chciałyby, poprzez swoje działania internetowe, być bardziej otwartymi na problemy wykluczenia.
EN
Internet without barriers – that is such as constitutes a communication space regardless of gender, age, culture or the degree of disability. In order to be able to use the Internet in this case, one needs not only an internet connection (whose installation is performed by the suitable company) but also a computer adapted to the needs of the disabled person and some basic good will of the authors of internet services – in order to adjust the displayed information content to the needs of the disabled. The article presents some information about the accessibility and usability of the internet pages directed to the disabled user – especially to the people with disfunctions of sight and hearing organs. Keeping in mind our acting against “digital exclusion”, the subject is important both to the disabled people and to the companies which, via their actions in the Internet, would like to be more open to the problems of exclusions.
Year
Issue
Pages
37-51
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-278d4aba-a8ec-4d22-8ed3-c275015e6ec3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.