PL EN


2004 | 6 | 97-107
Article title

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Authors
Content
Title variants
EN
Transfer of technology against the process of globalization in a modern economic life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w artykule jest globalizacja traktowana jako proces, który wpływa na transfer technologii. Nowe technologie zapewniają wydajniejsze metody pracy i otwierają nowe perspektywy działalności człowieka. Dzięki procesowi globalizacji gospodarki może dokonywać się rozprzestrzenianie się tej swoistej rewolucji technologicznej.
EN
The purpose of this article is to present the relations between the process of globalization and the transfer of technology and additionally to say a few words about the issues, which are related to these concepts. At present the research and technical development and their spread is regarded as the most important factor of molding the globalization. On the other hand however, the process of globalization may affect the transfer of technology. The paper shows the interaction between these two phenomena: on one hand, the process of globalization enhances the need to develop and to make use of high technology, though on the other hand the technological development accelerates the process of globalization.
Year
Issue
6
Pages
97-107
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
References
 • Baruk J., Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 4.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
 • Hobday M., Export-Led Technology Development in the Four Dragons: the Case of Electronics, "Development and Change" 1994, nr 25.
 • Globalizacja, praca zbiorowa pod red. J. Klicha, Wydawnictwo ISS, Kraków 2001.
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002.
 • http://innowacje.wis.pk.edu.pl/femirc/irc_pk/TT l .html
 • Kołodko G.W., Globalizacja - zacofanie - rozwój, "Ekonomista" 2002, nr 6, s. 775-816.
 • Liberska B., Współczesne procesy globalizacji światowej, "Bank i Kredyt" 2000, nr 59 (dodatek).
 • Saggi K., Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer: A Survey, "The World Bank Research Observer" 2002, vol.17, no. 2, p. 191-235.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Szpakowski J., Transfer i absorpcja postępu technicznego przez gospodarki krajów rozwijających się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 • Technology and Productivity. The Challenge for Economic Policy, OECD, Paris 1991.
 • Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Weresa M.A., Innowacyjność i technologia jako determinanty współpracy międzynarodowej, [w]: Globalizacja i ochrona środowiska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2002, s. 155-167.
 • Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Zaorska A., Ku globalizacji?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-278ff138-9c85-4046-8f06-5df7181f8ada
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.