PL EN


Journal
2016 | 30 | 195-210
Article title

Pokój – zawsze dostępny? (Ap 1,4; 6,4)

Content
Title variants
EN
Peace – Always Accessible? (Rev 1:4; 6:4)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor natchniony Apokalipsy św. Jana dwukrotnie przywołuje pojęcie pokoju – w Ap 1,4 i 6,4. Analiza ukazuje istniejące między tymi fragmentami powiązania semantyczne. Bóg zostaje przedstawiony jako posiadający i oferujący pokój człowiekowi, jak również dopuszczający usunięcie go z ziemi. Powiązanie pokoju z miłością uzależnia jego posiadanie od przyjęcia Bożej charis (Ap 1,4), a zarazem lokując go na pozycji owocu takiej relacji, wskazuje, że tam, gdzie nie ma pokoju, nie będzie też miłości ofiarowywanej drugiemu człowiekowi, a jedynie wrogość (Ap 6,4). Autor natchniony wzmacnia przekonanie dotyczące wagi pokoju, wprowadzając obrazy Ap 7,15b-17 i 21,1–22,5, które swoją sensorycznością kreują w odbiorcy doświadczenie. Personalizm odniesień podkreśla znaczenie ludzkiej decyzji w przyjęciu/podjęciu/zwróceniu się do Boga o ten dar.
EN
There are two passages in the Book of Revelation where the author evokes the subject of peace (Rev 1:4; 6:4) and, through analysis, we can detect semantic connections between them. God is presented as the source and owner of peace, offering it to human beings (Rev 1:4). Then again, God also allows the second horseman, after the breaking of the seal, to take peace from the earth (Rev 6:4). The union between peace and love/mercy is dependent upon receiving charis from God (Rev 6:4), the result being peace in the world and in the human heart. It implies the need to love one another, with the lack of it leading to hostility (Rev 6:4). The author strengthened that reflection by a series of sensory depictions of peace, in Rev 7:15b-17 and Rev 21:1–22:5, where peace is manifested as an internal experience. On a personal level, the emphasis lies on the value of an individual's decision to turn to God and thus receive the blessings of peace.
Keywords
PL
Journal
Year
Volume
30
Pages
195-210
Physical description
Contributors
References
 • Aune D.E., Revelation 1-5 (Word Biblical Commentary 52A; Dallas: Word Books 1997).
 • Aune D.E., Revelation 6-16 (Word Biblical Commentary 52B; Nashville, TN: Thomas Nelson 1998).
 • Buscemi A.M., „Duch Święty w listach Pawła”, Seminare 5 (2008) 77-94.
 • Charles R.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John (International Critical Commentary; Edinburgh: T&T Clark 1971).
 • Friberg T., Analytical Lexicon to the Greek New Testament (Bible Works 9.0).
 • Giblin C.H., The Book of Revelation. The Open Book of Prophecy (Good News Studies 34; Collegeville, MN: The Liturgical Press 1991).
 • Hałas S., Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur (Kraków: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011).
 • Henry M., Revelation (The Crossway Classic Commentaries; Wheaton: Crossway Books 1999).
 • Kotecki D., Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana (Series Biblica Paulina 6; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008).
 • Kotecki D., „Pokój odebrany ziemi.. Refleksja biblijno-teologiczna nad Ap 6,4”, „Oto idę”. Księga pamiątkowa dla bpa prof. Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Warszawa: Vocatio 2005) 257-278.
 • Mollat D., Apokalipsa dzisiaj (Kraków: Wydawnictwo M 1992).
 • Mounce R.H., The Book of Revelation (New International Commentary on the New Testament 17; Grand Rapids, MI: Eerdmans 1977).
 • Nowińska J., „Apokalipsa św. Jana – księga o sensie zmagań”, Lumen Bibliae. Pismo Nowej Ewangelizacji przy Ogrodzie Biblijnym w Myczkowcach 4 (2014) 135-151.
 • Nowińska J., „Bóg Panem czasu i wydarzeń. Studium nad czasownikiem ἐδόθη w Apokalipsie św. Jana”, „Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118,14). Prace dedykowane ks. prof. Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin (red. S. Hałas) (Kraków: PAT 2006) 159-168.
 • Nowińska J., „Bóg przychodzący w ujęciu Apokalipsy św. Jana”, Misterium słowa. modlitwa, (red. D. Czacki) (Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2014) 249-266.
 • Pełczyński G., „Teologia pokoju w tekstach Proto-Izajasza”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 47/3 (1994) 183-188.
 • Popielewski W., Alleluja! Liturgia godów baranka eschatologicznym zwycięstwem Boga (Ap 19,1-8) (Kielce: Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” 2001).
 • Vanni U., Apocalisse (Brescia: Editrice Queriniana 1987).
 • Wojciechowski M., Apokalipsa św. Jana. Objawienie, a nie tajemnica. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 20; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-279d01bc-ac88-40c6-ba2b-218348fe8811
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.