PL EN


2014 | 4(12) | 13
Article title

LĄDOWE BEZZAŁOGOWE PLATFORMY ROZPOZNAWCZE. WYBRANE PROBLEMY

Authors
Content
Title variants
EN
UNMANNED GROUND RECONNAISSANCE PLATFORMS. SELECTED PROBLEMS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule w ramach wprowadzenia przedstawiono pojęcie lądowych bezzałogowych platform rozpoznawczych oraz opisane zostały powody wykorzystania bezzałogowych środków rozpoznawczych we współczesnych działaniach zbrojnych. W rozwinięciu opisano wybrane tendencje w rozwoju technologicznym i budowie bezzałogowych lądowych platform rozpoznawczych w XXI wieku. Przedstawione również zostały determinanty rozwoju technologii oraz wybrane kierunki rozwoju tych środków rozpoznawczych, które do niedawna uznawane były za nierealne.
EN
The article introduces the notion of unmanned ground recon-naissance platforms and describes the reasons why unmanned reconnais-sance vehicles are used in contemporary armed operations. Then selected trends in technological development and construction of unmanned ground reconnaissance platforms in the 21st century are outlined. Moreover, de-terminants of technology development and selected directions of these reconnaissance vehicles’ development are presented although not long ago they were considered impossible.
Contributors
author
References
  • Bartnicki A, Łopatka J., Wymagania stawiane platformom mobilnym w zadaniach zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem substancji niebezpiecznych, http://www.czasopismo-logistyka.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=207&Ite-mid=79&limitstart=10.
  • Beni G., Wang J., Swarm Intelligence in Cellular Robotic Systems, Proceed. NATO Advanced Workshop on Robots and Biological Systems, Italy June 1989.
  • Brzezina J., Chojnacki Z., Bezzałogowe statki powietrzne w ostatnich konfliktach, „Przegląd Sił Powietrznych”, nr 9/2009.
  • Cwojdziński L., Wyposażanie Sił Zbrojnych RP w systemy bezzałogowe, http://www.5zywiolow.pl/wpcontent/uploads/2014/02/nowy-bsp-ana-liza1.pdf.
  • Korzeniewski K., Skórzewski K., Dzięgielewski P., Akty terrorystyczne w Iraku i Afganistanie jako element wojny asymetrycznej, „Lekarz Wojskowy” nr 3, 2009.
  • Lewczak T., Najważniejsze jest bezpieczeństwo, „Przegląd Wojsk Lądowych” nr 2/2013.
  • Tilford E., Set up: What the Air Force did In Vietnam and Why, Air University Press, Maxwell 1991.
  • Trojnacki M., Szynkarczyk P., Andrzejuk A., Tendencje rozwoju mobilnych robotów lądowych. Przegląd robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, cz. 1-3, „Pomiary. Automatyka. Robotyka” nr 7, 8, 9, 2008.
  • Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r., Monitor Polski, 4 października 2013 r., poz. 796.
  • Wilk R., Zieliński Z., Robotuńczyk, Raport – Wojsko. Technika. Obronność, nr 11, 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-279df41a-5d54-49ce-aa7c-52bf14302d7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.