PL EN


2016 | 2(14) | 120-130 (11)
Article title

STOSUNEK POLSKICH PARTII WOLNOŚCIOWYCH DO INTEGRACJI POLSKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI/UNIĄ EUROPEJSKĄ

Content
Title variants
EN
THE ATTITUDE OF POLISH LIBERTARIAN PARTIES TO POLISH INTEGRATION WITH EUROPEAN COMMUNITIES/EUROPEAN UNION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article concerns the issue of the attitude of Polish libertarian parties to Polish integration with the European Communities/European Union. Included within the politi-cal parties which were the subject of interest for the author are: the Union of Real Politics, the Congress of the New Right Wing, the Libertarian Party and the Renewal Coalition of the Republic of Freedom and Hope. It should be emphasized that the purpose of the elaboration was not only to present the inclination of these parties to the EC/EU, but also to indicate the possible differences between them on this particular issue. On the basis of research methods used in the article (analysis of sources, histori-cal method, comparative method) it has been demonstrated that Polish libertarian parties – propagating the ideas of minimal state and laissez-faire economy – are scepti-cal to Polish integration with EC/EU. Simultaneously it must be noted that the attitude to the European integration process – as shown in the example of the Union of the Real Politics – may, under the influence of changing political situation, succumb to minor changes.
Year
Issue
Pages
120-130 (11)
Physical description
Contributors
 • Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Pod-chorążych 2/234, 30-084 Kraków, e-mail: kmatuszek1990@wp.pl
References
 • Borowik B., 2011, Partie konserwatywne w Polsce 1989–2001, Lublin.
 • Danel Ł., 2010, Koncepcje polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w programach głównych partii nurtu liberalno-konserwatywnego [w:] Polskie ugrupowania libe-ralne, red. Ł. Tomczak, Wrocław.
 • Deklaracja Ideowa Partii Libertariańskiej, http://partialibertarianska.org/deklaracja-ideowa/ (3.07.2015).
 • Dudek A., 1996, Konserwatyzm [w:] Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, t. I, red. B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski, Kraków.
 • Grzesik-Robak A., 2008, Polskie partie polityczne wobec integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską (1989–2004), Toruń.
 • KORWiN, http://www.partiakorwin.pl/ (3.07.2015).
 • Lasoń M., 2011, Eurosceptycyzm jako przejaw populizmu w praktyce politycznej III RP, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4.
 • Machaj Ł., 2006, Za i przeciw Europie. Integracja europejska w polskiej myśli politycz-nej w latach 1989–2001, Wrocław.
 • Marcinkowski T., 2014, Polskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989–2005, Gorzów Wielkopolski.
 • Polityczne ABC Unii Polityki Realnej, 2006 [w:] Wybory 2007. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2011.
 • Program społeczno-gospodarczy Unii Polityki Realnej, 2011, http://uniapolitykirealnej. org.pl/program-spoleczno-gospodarczy-unii-polityki-realnej/ (2.07.2015)
 • Program wyborczy do PE 2014, http://www.nowaprawicajkm.pl/info/program-wybor czy/program-wyborczy-do-pe-2014 (3.07.2015).
 • Program wyborczy KNP, http://www.nowaprawicajkm.pl/info/program-wyborczy/program -wyborczy-knp (3.07.2015).
 • Rogowska B., 2003, Partie prawicowe wobec integracji europejskiej w latach 1989–1998 [w:] Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. J. Juchnowski, J. Tomaszewski, Wrocław.
 • Sadowski S., 2006, Bezpieczeństwo zewnętrzne w programach politycznych polskich liberałów [w:] Polskie zbliżenia z liberalizmem, red. T. Godlewski, D. Karnowska, Toruń.
 • Schuman R., 2009, Dla Europy, przekład M. Krzeptowska, Kraków.
 • Tezy programu wyborczego Obywatelskiego Komitetu Wyborczego Unia Prawicy Rzeczypospolitej, 1997 [w:] Wybory 1997. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2004.
 • Unia Polityki Realnej, 1993, Konstytucja Prawicy, Warszawa.
 • Unia Polityki Realnej, 2004, Wizja Zjednoczonej Europy [w:] Eurowybory 2004. Kandydaci i programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2005.
 • Unia Polityki Realnej, 2009, Niesiemy Europie wolność! [w:] Eurowybory 2009. Kandydaci i programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2010.
 • Waszkiewicz J., Karaczewska L., Altyński R., Jurczakowski R., Klatyński A., Pokorska E., 1991, Partie i ugrupowania polityczne – vademecum, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27a3d960-820d-425f-8b0e-522db361e207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.