PL EN


2014 | 6(42) | 3 | 95-107
Article title

Kryzysy związane z rolą teściów i sposoby ich rozwiązywania – na podstawie teorii Erika Eriksona

Title variants
EN
Parents-in-Law Role Crisis. Ways of Solving the Crisis in the Light of Erik Ericson’s Theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu rolę teściów analizowano w świetle teorii rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona. Początek roli teściów przypada na czas średniej dorosłości. Zgodnie z teorią Eriksona na tym etapie człowiek musi zmierzyć się z kryzysem generatywność− stagnacja. Przyjęto, że rola teściów może stanowić przyczynę tego kryzysu. Rola ta zakłada wywiązanie się z następujących zadań: dostosowania się do mniejszego wpływu na relacje rodzinne, zaakceptowaniem zięcia (synowej) w rodzinie (czyli osoby obcej w sensie więzów krwi), roztropnego zaangażowania w wychowanie wnuków, poradzenia sobie z ewentualną niewdzięcznością ze strony młodszych pokoleń. Podkreślono, że rola teściów może być trudniejsza dla kobiet, przede wszystkim w kwestii wypracowania postawy dystansu i ograniczenia komunikacji „nie wprost”. Odnosząc się do teorii Eriksona można stwierdzić, że przyjęcie i późniejsza realizacja roli teściów przychodzi łatwiej tym osobom, które świadomie zdecydują się wychowywać przyszłe pokolenia.
EN
In this paper author analyses the role of parents-in-law in the light of Erik Ericson’s theory on psychosocial development. The beginning of the parents- in-law role starts in the second stage of adulthood. During this stage one confronts the generativity-stagnation crisis. It is assumed that the parents-in-law role is the ground for the crisis. This role includes: adaptation to smaller influence on family relations, accepting the son-in-law (daughter-in-law), raising the grand-children, and accepting a possible lack of gratitude from the side of the children. It is emphasized that the process may be more difficult for women. Author concludes that a role of a parent-in-law is easier for these people who deliberately decide to raise next generations.
Contributors
References
 • Apostolou M., Sexual selection under parental choice: The evolution of human mating behavior, Hove: Psychology Press 2014.
 • Apostolou M., Papageorgi I., Parental Mate Choice Manipulation Tactics: Exploring Prevalence, Sex and Personality Effects, „Evolutionary Psychology” 12(2014), s. 588-620.
 • Boyd D., Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka 2008.
 • Erikson E., Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 1997.
 • Erikson E., Dopełniony cykl życia, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2002.
 • Erikson E., Dopełniony cykl życia. Wersja rozszerzona o nowe rozdziały autorstwa Joan Erikson poświęcone dziewiątemu etapowi rozwoju osobowości człowieka, Gliwice: Wydawnictwo Helion 2012.
 • Henz U., Couples' provision of informal care for parents and parents-in-law: Far from sharing equally?, „Ageing and Society” 29(2009), s. 369-395.
 • Ingersoll-Dayton B., Starrels M., Dowler D., Caregiving for parents and parents-in-law: Is gender important?, „The Gerontologist” 1996, nr36(4), s. 483-491.
 • Juroszek W., Akceptacja, empatia i kongruencja rodziców w percepcji dorastających synów i córek, „Studia Psychologica” 10(2010), s. 87-102.
 • Juroszek W., Autoprezentacyjne uwarunkowania relacji synowa-teściowa ze szczególnym uwzględnieniem ingracjacji, „Wychowanie na co Dzień” 12(2013), s. 33-39.
 • Juroszek W., Relacje małżonków z matką i teściową w świetle teorii niezależności-współzależności Ja, „Fides et Ratio” 2014, nr 18, s.69-78.
 • Juroszek W., Rola rodziców w wyborze współmałżonka, „Społeczeństwo i Rodzina” [wdruku].
 • Lee E., Spitze G., Logan J., Social support to parents-in-law: The interplay of gender and kin hierarchies, „Journal of Marriage and Family” 2003, nr 65, s. 396-403.
 • Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice: Wyd. UŚ 2004.
 • Przybyła-Basista H., Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Katowice: Wyd. UŚ 2006.
 • Rosenthal C., Hayward L., Help to older parents and parents-in-law: Does paid employment constrain women's helping behaviour?, „Canadian Journal of Aging” 23(2004), s. 115-130.
 • Szczukiewicz P., Rozwój psychospołeczny a tożsamość, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1998.
 • Shuey K., Hardy M., Assistance to aging parents and parents-in-law: Does lineage affect family allocation decisions, „Journal of Marriage and Family” 65(2004), s. 418-431.
 • Vellucci C., Perceived relationship approval and inclusion by parents-in-law as predictors of marital satisfaction and stability, „Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering” 74(2014), (9-B)(E).
 • Zubrzycka E., Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód?, Gdańsk: GWP 1993.
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wyd. Wiedza Powszechna 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27ad76c8-60fc-4c3d-b386-a71622169d7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.