PL EN


2012 | 12 | 257-272
Article title

Моральность в политике

Content
Title variants
EN
Morality in Politics
PL
Moralność w polityce
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Моральность в политике eто перевод части книги: К. Домбровский, «Моральность в политике. Многоуровневость эмоциональных и инстинктивных функций в общественной и политической жизни и институтах», Издательство BIS, Варшава 1991, c. 13–35 (K. Dąbrowski, Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędowych w życiu społecznym i politycznym, Wyd. BIS, Warszawa 1991, s. 13–35) - перевод с польского Наталия И. Чаплий. Текст «Моральности в политике» была продиктована К. Домбровским родственникам в 1976 г. Весь свой опыт работы и исследований человечес-кого психического здоровья, который аккумулирован в его теории позитивной дезинтеграции, автор попытался переложить на явления политической и социальной жизни. Он подвергает их анализу с точки зрения психического, эмоционально-инстинктивного развития на основе уже разработанных и признанных методов индивидуального развития.
EN
Morality in politics is a translation of part of a book by Kazimierz Dąbrowski (K. Dąbrowski, Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędowych w życiu społecznym i politycznym, Wyd. BIS, Warszawa 1991, s. 13–35) - translation from Polish into Russian Nataliya Chapliy. The text of Morality in Politics was dictated by K. Dąbrowski to his relatives in 1976. He tried to apply the whole experience of his work and research of human mental health, accumulated in his theory of positive disintegration, to the phenomena of political and social life. He studies them from the standpoint of the mental, emotional and instinctive development on the ground of the elaborated and recognized methods of individual development.
PL
Moralnośc w polityce to przekład fragmentu książki Kazimierza Dąbrowskiego (K. Dąbrowski, Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędowych w życiu społecznym i politycznym, Wyd. BIS, Warszawa 1991, s. 13–35) - przekład z języka polskiego na język rosyjski Nataliya Chapliy. Tekst Moralność w polityce został podyktowany przez K. Dąbrowskiego rodzinie w 1976 r. Autor próbuje przełożyć na zjawiska życia politycznego oraz społecznego całość swoich doświadczeń praktycznych oraz teoretycznych ludzkiego zdrowia psychicznego, zawartych w jego teorii dezintegracji pozytywnej. Poddaje te zjawiska analizie z perspektywy rozwoju psychicznego, uczuciowo-popędowego, na podstawie opracowanych oraz uznanych metod rozwoju indywidualnego.
Keywords
Contributors
References
  • Dabrowski K., M. Piechowski. 1977. Theory of Levels of Emotional Development, vol. 1, Multilevelness and Positive Disintegration. New York.
  • Dąbrowski K. 1991. Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędowych w życiu społecznym i politycznym. Warszawa: Wyd. BIS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27b59b79-abb7-4633-b523-cf7a7ba82985
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.