PL EN


2014 | 10 | 41-52
Article title

Wiara i wiedza warunkiem katechezy

Content
Title variants
EN
Both faith and knowledge are important in catechesis
IT
La fede e la ragione requisiti per la catechesi
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor zwraca uwagę na dwa kluczowe elementy, bez których katecheza nie istnieje. Są nimi wiara i rozum (fides et ratio). Pierwszy z tych elementów – wiara – dotyczy zarówno katechety, jak i katechizowanych. Również drugi element katechezy – wiedza – jest niezbędny przede wszystkim ze strony katechety, ale nie można przy tym lekceważyć wiedzy katechizowanych. W katechezie wiara i wiedza są nieodłączne i razem stanowią filary, na których opiera się głoszenie nauki Chrystusa. W artykule wyrażone jest przekonanie, iż poprzez wiarę i wiedzę uczestnicy katechetycznej posługi słowa stają się dojrzali w wierze, zmierzając do radosnego spotkania z Jezusem.
EN
The author adopted reflection reminds two basic elements without there is no catechesis. He names them: fides and ratio. The faith of people, in terms of theological involved in catechesis, faith catechist and catechized, should be the starting point for any strictly catechetical reflection. A second essential element is the ratio of catechesis, in the sense – knowledge or science. For catechesis faith and knowledge are two wings on which the human spirit rises to the unity with Christ. Catechist and catechized should be aware of these two pillars of catechesis, they should not oppose itself, but should them make combined. They must be fully aware that thanks fides et ratio they will become mature and joyful people in faith. This catechist and catechized meeting, regardless of the place, leads to a full unity with Jesus Christ.
IT
L’autore richiama l’attenzione su due elementi chiave senza i quali la catechesi non esiste. Si tratta di fede e di ragione (fides et ratio). Il primo di questi elementi – ossia la fede -, è importante sia per catechista che catechizzanti. Anche la seconda componente della catechesi – la ragione, cioè -, è essenziale per il catechista, non si può ignorare, però, lo scibile dei catechizzanti. Nella catechesi la fede e la ragione sono inseparabili e insieme costituiscono i pilastri su cui poggia la predicazione di Cristo. L’articolo ha espresso la convinzione che attraverso la fede e la ragione partecipanti alla catechesi diventano maturi nella fede, tendendo verso un incontro gioioso con Gesù.
Year
Volume
10
Pages
41-52
Physical description
Contributors
  • Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27b9c5f9-9450-4c67-b5f2-bec2e8e4eae7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.