PL EN


2016 | 1(23) | 217 - 230
Article title

Skuteczność systemów cash pooling w zarządzaniu środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Cash pooling systems efficiency in company’s financial management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to distinguish realistic possibilities of company’s efficient financial management with the use of Cash Pooling systems in a situation which includes incidents of shortfalls and surpluses. Consideration has been given both to the results of such solutions and their limitations, including those of a fiscal nature.
PL
Celem artykułu jest określenie realnych możliwości efektywnego sterowania w przedsiębiorstwie środkami pieniężnymi, w sytuacji zarówno ich niedoboru, jak też nadwyżek, przy wykorzystaniu systemów typu cash pooling. Zwrócono tu istotną uwagę na efekty tego rodzaju rozwiązań, a także istniejące ograniczenia, w tym o charakterze fiskalnym.
Year
Volume
Pages
217 - 230
Physical description
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
  • Bień Witold. 2011. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.
  • Cicirko Tomasz. 2010. Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  • Dąbrowska Marta. 2010. Usługa Cashpool – efektywne zarządzanie wspólną płynnością finansową w grupie kapitałowej, W Aktywne zarządzanie płynnością finansowa przedsiębiorstwa, Red. Kreczmańska-Gigol Katarzyna, Warszawa: Difin.
  • Grzywacz Jacek. 2016. Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  • Lipski Mariusz. 2014. Wewnętrzna oraz zewnętrzna rezerwa płynności w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa. W Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce, red. Grzywacz Jacek, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27c027b0-0286-4f57-a440-907c93476d06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.