PL EN


2016 | 5 | 6 | 111-119
Article title

Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Content
Title variants
EN
Main changes in the law on supporting the development of telecommunications networks and services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia główne zmiany wprowadzone do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Omówiono w nim zmiany zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy. Przedstawiona została definicja infrastruktury technicznej – nowego pojęcia, jakim posługuje się ustawa. Opisano także zasady dostępu do infrastruktury technicznej oraz kwestie obowiązków informacyjnych ciążących na operatorach, a także uprawnienie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inspekcji infrastruktury technicznej. Uwzględniono nowe uregulowania dotyczące ochrony infrastruktury ze względów bezpieczeństwa, zdrowia, obronności i porządku publicznego. Zostały również omówione skrótowo przepisy dotyczące punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji oraz koordynacji robót budowlanych.
EN
The article presents the main changes to the law on supporting the development of broadband services and networks. Changes in the subject and object scope of the Act were described. Article presents the definition of the technical infrastructure – as a new concept in the law Discussed is the principle of access to technical infrastructure and issues of information obligations imposed on operators, and telecommunications company’s right to inspect the technical infrastructure. Separate paragraph is devoted to the protection of infrastructure because of safety, health, defense and public order. Briefly presented are provisions on the point of information for telecommunications. The article also presents the new rules on coordination of construction works.
Year
Volume
5
Issue
6
Pages
111-119
Physical description
Dates
published
2016-10-31
online
2016-10-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27c24d6c-30c3-495c-89de-ee6c75b7baab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.