PL EN


2013 | 1 | 3 | 61-73
Article title

Potrzeby szkoleniowe zachodniopomorskich przedsiębiorstw wdrażających zmiany w organizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Training needs in the West Pomerania companies implementing changes in their organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2012 roku w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach, które wdrażały zmiany w organizacji. Ankietami i wywiadami pogłębionymi objęto osoby zatrudnione w firmach bądź ich właścicieli. Badanie przeprowadzono w ramach projektów „Kompas" i „Pomost" a jednym z celów było określenie, czy w związku ze zmianami przedsiębiorstwa korzystają ze szkoleń. Odpowiedzi nie potwierdziły przekonania badaczy, że firmy wdrażające zmiany oraz innowacje powinno cechować wysokie zapotrzebowanie na usługi doradcze bądź szkoleniowe. W artykule wskazano i omówiono główne bariery w korzystaniu ze szkoleń, w tym brak świadomości kadry, co do oferty szkoleniowej i potrzeb własnych przedsiębiorstw. Wyniki badań odniesiono do dostępnych danych ogólnopolskich.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
61-73
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jerzy.bielec@zut.edu.pl
References
 • Bielec J. (2012a), Wprowadzanie zmian z punktu widzenia zachodniopomorskich przedsiębiorców i pracowników raport z badań, w: Pomost szkoleniowo-doradczy sposobem na bezpieczne przejście przez zmianę. Raport z badania wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wprowadzania zmian w organizacji, Bielec J. (red.), Teichert & Partners Psychologia i Biznes, Szczecin.
 • Bielec J. (2012b), Zarządzanie zmianą z perspektywy zachodniopomorskich przedsiębiorstw raport z badań, w: Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian. Raport z badań sytuacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wprowadzania zmian w organizacji, Teichert & Partners Psychologia i Biznes, Szczecin.
 • Bielec J. (2012c), Badania własne w ramach projektu Kompas, Materiały autorskie, Szczecin.
 • Bielec J. (2012d), Badania własne w ramach projektu Pomost, Materiały autorskie, Szczecin.
 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizowanej w 2011 roku (2012), PARPA, Warszawa, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120515081156/Broszura_2012_na_www.pdf?1337062329, dostęp dnia 24.12.2012.
 • Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian (2012), materiały konferencyjne, Teichert & Partners Psychologia i Biznes, http://www.projektkompas.pl/files/materialy-konferencyjne.rar, dostęp dnia 24.12.2012.
 • Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian, konferencyjne projektu, Teichert & Partners Psychologia i Biznes, http://www.projekt kompas.pl/files/materialy-konferencyjne.rar, dostęp dnia 24.12.2012.
 • Kocór M., Strzebońska A., Keler K. (2012) Kogo chcą zatrudniać pracodawcy? Potrzeby zatrudnieniowe pracodawców i wymagania kompetencyjne wobec poszukiwanych pracowników, http://bkl.parp.gov.pl/system /files/Downloads/20120425224717/Kogo_chc_zatrudnia_pracodawcy. pdf?1335387138, dostęp dnia 24.12.2012.
 • Markiewicz J. (2010), Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Pomost szkoleniowo-doradczy sposobem na bezpieczne przejście przez zmianę (2012), materiały konferencyjne, Teichert & Partners Psychologia i Biznes, http://www.projektpomost.pl/files/materialykonferencyjne.rar, dostęp dnia 24.12.2012.
 • Saszyńska-Sokół S. (2012), Od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem intelektualnym, w: Ewolucja czy rewolucja. Czas przemian czas wyzwań. Zamiany w teorii i praktyce zarządzania, Kowalczewski W. (red.), Wyd. PRET S.A., Warszawa.
 • Zarządzanie zmianą (2007), Słownik pojęć ekonomicznych. Biznes, tom 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27c298b8-9c53-45e5-8bdd-8f65f6db864b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.