PL EN


2013 | 1 | 1(250) |
Article title

Finanse przedsiębiorstw - swa typy podejścia

Authors
Content
Title variants
EN
Corporate finance - two approaches
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono pokrótce charakterystykę normatywnego i deskryptywnego podejścia do uprawiania finansów przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na podejście deskryptywne, czyli finanse empiryczne, w związku z upowszechnieniem się technologii informacyjnych i dostępu do masowych danych finansowych. Dzięki finansom empirycznym dokonuje się coraz większy postęp, jeśli chodzi o weryfikację założeń i wniosków wypływających z koncepcji neoklasycznej. Badania empiryczne z zakresu finansów przedsiębiorstw wymagają jednak dobrego przygotowania z zakresu metod ekonometrycznych.
EN
This paper presents an overview of the normative and descriptive approaches to corporate finance. Particular attention is paid to the descriptive approach, namely empirical finance, which is connected with the widespread use of information technology and access to a large volume of financial data. Through empirical financial analysis constant progress is being made as regards the verification of the assumptions and conclusions which stem from neoclassical concepts. However, empirical studies in the area of corporate finance require proper preparation in respect of such econometric methods.
Year
Volume
1
Issue
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Copeland, T.E., Antikarov, V., 2001, Real Options. A Practitionre’s Guide, Texere.Copeland, T.E., Weston, L.F., Shastri K., 2004, Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley Publishing Company.
 • Czapiewski, L., Jewartowski, T., Kałdoński, M., Mizerka, J., 2012, Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych, maszynopis.
 • Eckbo, B.E., 2007, Handbook of Corporate Finance. Empirical Corporate Finance, t. 1, North Holland.
 • Gurgul, H., 2006, Analiza zdarzeń na rynkach akcji, WoltersKluwer, Warszawa.
 • Jensen, M.C., Meckling, W.H., 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, October, vol. 3, no. 4.
 • Jewartowski, T., Kałdoński, M., 2013, Capital Structure and Corporate Control in Family Firms when Dual-class Shares are Restricted, maszynopis.
 • Kubiak, J., 2013, Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Leland, H.E., Pyle, D.H., 1977, Informational Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation, The Journal of Finance vol. XXXII, no. 2.
 • Lizińska, J., 2009, Wpływ sekurytyzacji aktywów na wartość rynkową przedsiębiorstwa, praca doktorska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 • Mizerka, J., Stróżyńska, A., 2013, Factors In fluencing the Use of Derivatives in Poland, referat na Global Finance Conference, Monterey, Kalifornia, USA, 20–22.
 • Modigliani, F., Miller, M.H., 1958, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, American Economic Review, vol. 48 (June).
 • Ross, S., 1977, The Determination of Financial Structure: the Incentive Signalling Approach, The Bell Journal of Economics, no. 4.
 • Spremann, K, 2010, Old and New Financial Paradigms, w: Eilenberger, G. (ed.), Current Challenges for Corporate Finance: a Strategic Perspective, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Zingales, L., 2000, In Search of New Foundations, Journal of Finance, vol. LV, no. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27d21fb1-ca42-4f96-8f39-771b8f49d54e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.