PL EN


2017 | 4 | 628-630
Article title

Staż dydaktyczny gdańskich rusycystek w Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały

Title variants
EN
Teacher training at Yanka Kupala State University of Grodno
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sprawozdanie z wymiany naukowo-dydaktycznej
Year
Issue
4
Pages
628-630
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
author
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, zanna.m@wp.pl
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, marta.noinska@ug.edu.pl
References
  • И. Красковская. «Караоке по-русски» как один из приёмов работы над фонетикой в иностранной аудитории. „Studia Rossica Gedanensia” 2015, t. 2, s. 137–146
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2392-3644
EISSN
2449-6715
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27d92b69-1aa0-44ec-9f56-315d47f7f3bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.