PL EN


2012 | 899 | 27-46
Article title

Kwasy tłuszczowe wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno

Title variants
EN
The Fatty Acids of Selected Cold-pressed Vegetable Oils
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Fats are essential nutrients and perform many different functions in the human body. They are a source of energy for tissues and organs, increase the palatability of food, and provide building material for cell membranes. So fats are an essential component of the diet – however, their impact on human health may vary. Certain cold-pressed oils are a valuable source of fatty acids, including n-3 ones, which are beneficial for human health. Oils containing the fatty acid n-3 series and oils containing GLA should be included in one’s daily diet. The content of oleic acid C 18:1 is the highest in buckthorn oil, at approximately 25%. The content of fatty acids C 18: 3 for the tested oils has nutritional benefits. At approximately 51%, the acid C 18:1 is the highest in flax oil. Fatty acid profiles can be used to classify a given type of oil by MUFA and PUFA. To compare the fats’ susceptibility to oxidation, the following value relationships can be used: Σ C 18:3 / C 18:1 and C 18:2 / Σ C 18:3. The ratio of total polyunsaturated fatty acids to saturated ΣUFA / ΣSFA in the studied oils ranged from 2.03 (buckthorn oil) to 13.16 (wild rose oil).
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Chemii Ogólnej, ul. Sienkiewicza 5, 30-033 Kraków, Poland, kondrate@uek.krakow.pl
References
 • Abramowic H., Butinar B. i Nikolic V. [2007], Changes Occurring in Phenolic Content, Tocopherol Composition and Oxidative Stability of Camelina Sativa Oil during Storage, „Food Chemistry”, nr 104.
 • Baydar H., Baydar N.G. [2005], The Effects of Harvest Date, Fermentation Duration and Tween 20 Treatment on Essential Oil Content and Composition of Industrial Oil Rose, „Industrial Crops and Products”, nr 21.
 • Burnie G. [2005], Botanica. Rośliny ogrodowe, Könemann, Koln.
 • Byszewska I. [2006], W poszukiwaniu tradycji, „AgroSmak”, nr 3.
 • Callan W., Johnson D.L., Westcott M.P., Welty L.E. [2007], Herb and Oil Composition of Dill: Effects of Crop Maturity and Plant Density, „Industrial Crops and Products”, nr 25.
 • Determination of Omega-3 (n-3) and Omega-6 (n-6) Fatty Acid Composition in Evening Primrose Oil, Flax Seed Oil, Black Currant Oil, and Borage Oil [2011], „Restek Corporation”, nr 1–4.
 • Dz.U. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10, poz. 14, z dnia 3 listopda 2006 r., w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006, Olej rydzowy, zał. 2.
 • Guliyev V.B., Gul M., Yildirim A. [2004], Hippophae Rhamnoides L.: Chromatographic Methods to Determine Chemical Composition, Use in Traditional Medicine and Pharmacological Effects, „Journal of Chromatography B”, nr 812.
 • Gumustekin K. i in. [2010], Vitamin E and Hippophea Rhamnoides L. Extract Reduce Nicotin-induced Oxidative Stress in Rat Heart, „Cell Biochemistry and Function”, nr 28(4), June.
 • Hongratanaworakit T. [2009], Relaxing Effect of Rose Oil on Humans, „Natural Product Communications”, nr 4(2), February.
 • Jelińska M. [2005], Kwasy tłuszczowe – czynniki modyfikujące procesy nowotworowe, „Biuletyn Wydziału Farmacji”, nr 1, AMW, Warszawa.
 • Jerzewska M. [1998], Praktyczne aspekty oznaczania składu kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach, Materiały VI Konferencji Naukowej – „Postępy w technologii tłuszczów roślinnych”, Rynia.
 • Kleine-Gunk B. [2010], Fitoestrogeny: łagodny sposób na okres przekwitania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Kolanowski [2008], Dodatkowe źródła kwasów tłuszczowych omega-3 w żywieniu człowieka, SGGW, Warszawa.
 • Kolanowski W., Jaworska D., Weissbrodt J. [2007], Importance of Instrument and Sensory Analysis in the Assessment of Oxidative Deterioration of Omega-3 Long-chain Polyunsaturated Fatty Acid-rich Foods, „Journal of the Science of Food and Agriculture”, vol. 87.
 • Kondratowicz-Pietruszka E. [2011], Charakterystyka profilu kwasowego olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 874, Kraków.
 • Krygier K. [1997], Minimalnie przetworzone tłuszcze jadalne, Materiały Konferencji Naukowej „Żywność minimalnie przetworzona”, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków.
 • Krygier K. [2008], Problemy bezpieczeństwa tłuszczów w Polsce, „Przemysł Spożywczy”, nr 4.
 • Lee K.G., Shibamoto T. [2002], Determination of Antioxidative Potential of Volatile Extracts Isolated from Various Spices and Herbs, „Journal of Agricultural and Food Chemistry”, nr 50.
 • Lopez-Martinez J.C. i in. [2004], Linolenic Acid Enrichment from Borago officinalis and Echium fastuosum Seed Oils and Fatty Acids by Low Temperature Crystallization, „Journal of Bioscience and Bioengineering”, nr 5.
 • Łozińska K. i in. [2011], LenVitol. Olej lniany budwigowy nieoczyszczony. Dieta dr Budwig, Oleofarm Sp.z o.o., Pietrzykowice.
 • Matuszkiewicz W. [2006], Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mińkowski K. [2002], Wykorzystanie olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe o budowie trienowej jako składnik żywności funkcjonalnej – potrzeby i uwarunkowania (w świetle piśmiennictwa), „Tłuszcze Jadalne”, t. 37, nr 3–4.
 • Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E. [2011], Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 874, Kraków.
 • Overeem A. i in. [1999], Seed Oils Rich in Linolenic Acid as Renewable Feedstock for Environment-friendly Crosslinkers in Powder Coatings, „Industrial Crops and Products”, nr 10.
 • Pisulewska E., Janeczko Z. [2008], Krajowe rośliny olejkowe, „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, Kraków.
 • PN-EN ISO 5508:1996. Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych.
 • PN-ISO 5509:1996. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
 • Rycielska J., Słowiński M. [2011], Przetwory mięsne wzbogacone w kwasy tłuszczowe omega-3, „Przemysł Spożywczy”, nr 3.
 • Spurvey S.A., Shahidi F. [2000], Concentration of Gamma Linolenic Acid (GLA) from Borage Oil by Urea Complexation: Optimization of Reaction Conditions, „Journal of Food Lipids”, nr 7.
 • Singh G. i in. [2006], Chemical Constituents, Antifungal and Antioxidative Potential of Foeniculum Vulgare Volatile Oil and Its Acetone Extract, „Food Control”, nr 17.
 • Thurnhofer S., Vetter W. [2006], A GC-MS-SIM Method with Fatty Acid Ethyl Esters as Internal Standards for the Quantification of Fatty Acids as Methyl Esters, „4th Euro Fed Lipid Congress – Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future”, University of Madrid, Spain.
 • Walisiewicz-Niedbalska W. i in. [2000], Postępy w badaniach nad izomerami kwasu linolowego zawierającymi sprzężone wiązania podwójne, Materiały VIII Konferencji Naukowej „Postępy w technologii tłuszczów roślinnych. Technologia, analiza, produkt w nowym tysiącleciu”, Podlesie k. Kroczyc.
 • Wroniak M., Krygier K. [2006], Oleje tłoczone na zimno, „Przemysł Spożywczy”, nr 7.
 • Zagrodzki P. [2009], Kwasy tłuszczowe n-3 i n-6 a parametry kognitywne i behawioralne u dzieci – przegląd literatury, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, t. 11, nr 3.
 • Zubr J. [1997], Oil-seed Crop: Camelina Sativa, „Industrial Crops and Products”, nr 6.
 • Zubr J. [2003], Qualitative Variation of Camelina Sativa Seed from Different Locations, „Industrial Crops and Products”, nr 17.
 • Zubr J., Matthäus B. [2002], Effects of Growth Conditions on Fatty Acids and Tocopherols in Camelina Sativa Oil, „Industrial Crops and Products”, nr 15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27e05ebf-6d43-424a-953f-c48bbb5db7b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.