PL EN


2013 | 4 | 1 | 133-148
Article title

Popliberalizm – zarys analizy kultury

Authors
Title variants
EN
Popliberalism: Outline of an Analysis of a Culture
Languages of publication
Abstracts
The subject of the text is a new type of culture in which freedom is the highest, the most important and ultimate goal of life for individuals and societies (popliberalism). The text examines popliberalism, understood as a sociological phenomenon, as the mainstream of contemporary mass culture (opposed to liberalism as a philosophical doctrine). Analyses have the following structure: first, the author has defines three important aspects of popliberalism: (1) the ideas, which promotes (popliberal ideology), (2) activities which propagates (popliberal morality and ethics), and (3) discusses the attitudes and behavior patterns that popliberalism recommends (popliberal axiology and pedagogy). The author also shows how the social effects of the principle of permanent transgression characteristic for popliberalism are functionally offset by the absurdly essence of popliberal ideology: consistent, programmed inconsistencies and paradoxical essence of popliberal doctrine and practice. At the end, author presents an analysis of the popliberal concept of freedom.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
133-148
Physical description
Contributors
References
 • Arystoteles., Etyka Nikomachejska. Tł. D. Gromska. Warszawa: PWN 1982.
 • Berlin I., Two Concepts of Liberty. W: Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press 1969 s. 118-72.
 • Braudel F., On History. Chicago., The University of Chicago Press 1980.
 • Eagleton T., Ideology: An Introduction. London–New York: Verso 1991.
 • Fronda.pl, Portal poświęcony, Do więzienia za krytykę homoseksualizmu, http://www.fronda.pl/ news/czytaj/tytul/do_wiezienia_za_krytyke_homoseksualizmu__19241 (21 lutego 2012).
 • Gaus G. F., Contemporary Theories of Liberalism. SAGE 2003.
 • Gaus G., Shane D., Courtland: Liberalism. W: E.N. Zalta (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2007 Edition). http://plato.stanford.edu/ archives/fall2007/ entries/liberalism/.
 • Hawkes D., Ideology. London and New York: Routledge 2003.
 • Jaroszyński P., Ideologia. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. http://www.ptta.pl/ pef/pdf/i/Ideologia.pdf
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Pierwsze wydanie w Internecie. De Agostini Polska, Sp. z o.o., Warszawa. http://www.slownik-online.pl/ kopalinski/753DD9910BD6A51A412565B7003CA3C2.php
 • Krąpiec M. A., Ja – człowiek. Lublin: RW KUL 1991.
 • Krąpiec M. A., Metafizyka. Lublin: TN KUL 1978.
 • Krąpiec M. A., Realizm ludzkiego poznania. Lublin: RW KUL 1995.
 • Krąpiec M. A., U podstaw rozumienia kultury. Lublin: RW KUL 1991.
 • Locke J., The Second Treatise of Government in Two Treatises of Government. Ed. Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press 1960.
 • Munch R., Smelser N., Theory of Culture. Berkeley: University of Cali¬fornia Press 1992.
 • Partia Dobroczynność, Wolność i Różnorodność – Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (NVD), angielska nazwa: “Charity, Freedom and Diversity Party”. Strona internetowa partii z programem w języku angielskim: http://www.pnvd.nl/EN_Prog_May_2006.html
 • Pietryga T., Prokuratorzy czy pożyteczni idioci? „Rzeczpospolita” z 12 czerwca 2012. http://www.rp.pl/artykul/757643,890840-Prokuratorzy-powinni-walczyc-z-wszelkimi-przejawami-nacjonalizmu-homofobii-dyskryminacji.html
 • Piwowarski Władysław., Religijność jako przedmiot badań socjologicznych. „Roczniki Filozoficzne” 23:1975 z. 2 s. 135-146.
 • Seliger Martin., Ideology and Politics. London: Allen & Unwin 1976.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN 2002.
 • Voegelin E., The New Science of Politics. W: The Collected Works. Vol. 5. Columbia and London: University of Missouri Press 2000.
 • Węgrzyn M., Afganistan, czyli czy NATO jest jeszcze sojuszem wojskowym?, Portal Geopolityka.org, czwartek, 20 października 2011. http://www.geopolityka.org/analizy/1119-afganistan-czyli-czy-nato-jest-jeszcze-sojuszem-wojskowym
 • Węgrzyn M., Polska w Unii Europejskiej, Unia Europejska w świecie. Analiza fundamentalna. W: Civitas. Studia z filozofii polityki. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 2006 s. 140-161.
 • Węgrzyn M., Religia – tożsamość – polityka: ekscepcjonalizm jako unio operacyjne Stanów Zjednoczonych Ameryki – casus polityki zagranicznej USA wobec świata islamu. W: A.M. Solarz, H. Schrei¬ber (red.). Religia w stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Uni¬wersytetu Warszawskiego 2012 s. 106 – 134.
 • Węgrzyn M., Unia Europejska jako globalny gracz. Szanse i zagrożenia dla Polski. W: J.M. Fiszer (red.). Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospo¬darcze i wojskowe. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 2009 s. 217-265.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27e6db81-d77e-463f-a389-c4e455a1492d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.