PL EN


2017 | XIX (XXVIII) | 171-185
Article title

Can we talk about contemporary avant-garde outside Western cultures? The case of contemporary art in the Republic of South Africa

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The appreciation of the importance of the avant-garde, and of its re-thinking of the socio- -cultural reality, ensues from its fundamental role for 20th and 21st century art practice and theory. However, in the contemporary global world, asking about the persistence of the avant-garde, we should take into consideration the different social/historical/cultural conditions of the specific geographical regions. In the following article, I focus on postcolonial art in the Republic of South Africa, relating to postmodernism, demonstrating a critical, emancipatory approach and an artistic responsibility for the partial view of the world which the artist co-construes. I try to answer the question of whether we can talk about avant-garde ideas and approaches in South African art, though they have a different background and are not rooted in the tradition of western avant-garde.
PL
Doniosłość rozważań poświęconych awangardzie i jej przemyślenie w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych wynikają z fundamentalnej roli tego ruchu dla praktyki artystycznej i teorii sztuki w wieku XX i XXI. Jednakże we współczesnym globalnym świecie, pytając o trwałość awangardy powinniśmy zastanowić się nad różnymi społeczno-historyczno-kulturowymi uwarunkowaniami w poszczególnych miejscach geograficznych, które bierzemy pod uwagę. W artykule koncentruję się na sztuce Republiki Południowej Afryki, która jest postkolonialna, powiązana z postmodernizmem, która ukazuje podejście krytyczne i emancypacyjne oraz odpowiedzialność artysty/ artystki za częściowy obraz świata, który on/ona współ-konstruuje. Zatem, staram się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy mówić o ideách i postawie awangardowej w sztuce Południowej Afryki, choć wyrastają one na innym podłożu i nie mają korzeni w formacji zachodniej awangardy.
Year
Volume
Pages
171-185
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Andreotti Vanessa, An Ethical Engagement with the Other: Spivak’s ideas on Education, “Critical Literacy: Theories and Practices”, Vol. 1, no 1, pp. 69-79.
 • Appiah Kwame Anthony (1991) Is the Post- in Postmodernism the Post- in Postcolonial?, “Critical Inquiry”, Vol. 17, No. 2, Winter, pp. 336-357.
 • Bakuła Bogusław (1994) Człowiek jako dzieło sztuki. Z problemów metarefleksji artystycznej, Poznan: Wydawnictwo “WiS”.
 • Gordon Avery, Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.
 • Kępińska Alicja (1997), O zdejmowaniu ciężaru z ciał niebieskich, “Akcent”, no 1 (67).
 • Kirby Michael (1969) The Art of Time, New York: EP Dutton.
 • Kostelanetz Richard (1982) What is Avant-Garde? in: The Avant-Garde Tradition in Literature, ed. by R. Kostelanetz, New York 1982.
 • Lelliot Kitso Lynn (2018) South Atlantic Hauntings: Geographies of Memory, Ancestralities and
 • Re-Memberings, in: Theoretical Basis of Visuality from Intercultural Perspective, ed. by A. Lukaszewicz Alcaraz, London: PUNO Press [in print].
 • Leroke Windsor S. (1998) Post-colonialism in South African social science, in: Theory and Method in South African Human Sciences Research: Advances and Innovations, ed. by Johann Mouton, Johan Muller, Peter Franks, Themba Sono, Pretoria: HSRC Press: 1998.
 • Marino Adrian (1978) Avant-Garde: Rupture, Renversement, Destruction, “Zagadnienia Rodzajów Literackich”, Vol. XXI, no 2 (41) Lodz, pp. 21-30.
 • Minh-ha Trinh T. (1993) The Totalizing Quest of Meaning, in: Theorizing Documentary, ed. by
 • M. Renov, New York: Routledge.
 • Morawski Stefan (1991) Postmodernizm: jak go rozumiem i dlaczego nie lubię?, “Integracje”, no XXVII, pp. 37-42.
 • Morawski Stefan (1992) Komentarz do kwestii postmodernizmu, cz. II, “Nowa Krytyka”, no 3 (4), pp. 5-38.
 • Porębski Mieczysław (1986) Sztuka i informacja, Krakow: Wydawnictwo Literackie.
 • Spivak Gayatri Chakravorty (1988) Can the Subaltern Speak?, in: Marxism and the Interpretation of Culture, ed. by C. Nelson and L. Grossberg, Urbana: University of Illinois Press.
 • Szkołut Tadeusz (1999) Awangarda, neoawangarda, postawangarda, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej.
 • Welsch Wolfgang (1996) Postmoderna dla wszystkich: architektura postmodernistyczna, transl. to Polish by A. Zeidler-Janiszewska and R. Kubicki, “Magazyn Sztuki. Kwartalnik”, no 3 (11), pp. 183-195.
 • Welsch Wolfgang (1998) Rationality and Reason Today, in: Criticism and Defense of Rationality in Contemporary Philosophy, ed. by D. R. Gordon, J. Niznik, Amsterdam: Rodopi, 1998, pp. 17-31.
 • Welsch Wolfgang (1987) Unsere Postmoderne Moderne, Weinheim: VCH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27eaa054-bf55-498e-8772-06371fca5bac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.