PL EN


2015 | 4 | 3 | 79-92
Article title

Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie

Content
Title variants
EN
Analysis of the impact of MiFID II on the electricity market in Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono kwestię wpływu Dyrektywy MiFID II na rynek energii oraz na strukturę przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Omówiono także cele tej regulacji, a także wskazano, które z instrumentów szeroko rozumianego rynku energii zostaną objęte nową regulacją oraz przedstawiono wątpliwości i konsekwencje skutków tak ukształtowanego zakresu przedmiotowego regulacji. Poruszono również kwestię zakresu podmiotowego nowej dyrektywy, jej relację do zakresu stosowania rozporządzenia EMIR oraz wynikające z tego konsekwencję dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Zasygnalizowano także zagadnienia związane z planowanym harmonogramem wdrażania dyrektywy i związane z tym wyzwania dla podmiotów działających na rynku energii.
EN
This paper presents the impact of Directive MiFID II on the energy market and the structure of electricity companies. It also discusses the objectives of the new provisions and indicates which instruments of the energy market are to be covered by the scope of its application. The Authors elaborate on the subjective scope of the new Directive, its relation to the EMIR Regulation, and the consequences resulting from MiFID II for electricity companies. The schedule of the Directive’s implementation is outlined and the associated challenges noted created by MiFID II for the European energy industry.
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
79-92
Physical description
Dates
online
2015-05-31
printed
2015-05-31
Contributors
References
  • M. Boehme, D. Chiarella, P. Haerle, M. Neukirchen, T. Poppensieker, A. Raufuss, Day of reckoning? New regulation and its impact on capital-markets businesses, McKinsey & Company 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27f2b20d-f7e0-4e20-a800-abeee9aa4c36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.