PL EN


2013 | 168 | 186-195
Article title

Zdefiniowanie pojęcia "rażąco niskiej ceny" jako narzędzia służącego do zwiększenia efektywności realizacji zamówień publicznych

Content
Title variants
EN
Defining the Concept of `Abnormally Low Tender Price' as a Tool Designed to Increase the Effectiveness of Public Procurement
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents issues related to abnormally low tender price in terms of public procurement effectiveness. The problem tackled in this article concerns lack of a legal definition of the term 'abnormally low tender price', the difference between the 'abnormally low tender price' as understood in the Public Procurement Law and the 'dumping price' as understood in the Unfair Trade Practices Act. Another issue discussed in this article regards practical possibilities to reject an offer with an abnormally low tender price as a sign of an activity aiming to ensure the security of the executed investments and to increase the effectiveness of public spending.
Year
Volume
168
Pages
186-195
Physical description
Contributors
References
 • Banasik P.: O rażąco niskiej cenie oferty raz jeszcze. "Lex", nr 109011.
 • Krasnodębska-Tomkiel M.: Cena jest istotnym elementem rywalizacji. "Zamówienia Publiczne Doradca" 2012, nr 5.
 • Olszewska-Stompel J.: Rażąco niska cena w świetle orzecznictwa KIO i judykatury - rekomendacje dla zamawiających oraz wykonawców. "Lex", nr 116883.
 • Pruszowski R.: Ocena ofert przez pryzmat rażąco niskiej ceny. "Zamówienia Publiczne Doradca" 2012, nr 5.
 • Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. Dz.U. 2010, nr 12, poz. 68. Szczepański D.: Cena rażąco niska. "Lex", nr 96117.
 • Urząd Zamówień Publicznych "Oferta z rażąco niską ceną" witryna internetowa UZP. www.uzp.gov.pl.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach. Dz.U. 2001, nr 97, poz. 1050 z późn. zm.
 • Wyrok KIO sygn. akt 406/12. "Lex", nr 1129944.
 • Wyrok KIO sygn. akt 460/12. "Lex", nr 1131234.
 • Wyrok KIO sygn. akt 504/11. KIO 517/11. "Lex", nr 787077.
 • Wyrok KIO sygn. akt 601/12. "Lex", nr 1148321.
 • Wyrok KIO sygn. akt 654/12. "Lex", nr 1163133.
 • Wyrok KIO sygn. akt 676/12. "Lex", nr 1163761.
 • Wyrok KIO, sygn. akt 867/12. "Lex", nr 1165954.
 • Wyrok KIO, sygn. akt 916/12. "Lex", nr 1165328.
 • Wyrok KIO, sygn. akt 916/12. "Lex", nr 1165328.
 • Wyrok KIO/UZP sygn. akt 551/09. "Lex", nr 499631.
 • Wyrok SO w Katowicach, sygn. akt XIX Ga 128/08. "Lex", nr 621199.
 • Wyrok SO w Krakowie, sygn. akt XII Ga 88/09. "Lex", nr 552013.
 • Wyrok SO w Poznaniu, sygn. akt X Ga 127/08. "Lex", nr 621205.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27fb3c3e-3750-4238-93ab-b785ac642c77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.