PL EN


2017 | 478 | 99-112
Article title

Rentowność aktywów i kapitału własnego Landesbanken w Niemczech

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sytuacja Landesbanken w Niemczech jest przedmiotem dyskusji w środowisku zarówno naukowym, jak i bankowym. Umiędzynarodowienie i próby ujednolicenia europejskiego rynku finansowego spowodowały liczne ograniczenia w działalności Landesbanken w Niemczech, m.in. zlikwidowano specjalne gwarancje wypłacalności dla Landesbanken przez ich właścicieli oraz zobowiązano je do oddzielenia działalności w obszarze wspierania rozwoju gospodarki regionalnej. Poza tym chęć zwiększenia rentowności kapitału skłoniła je do podejmowania ogromnego ryzyka inwestycyjnego na rynkach finansowych, którego konsekwencją stały się problemy z płynnością finansową i wypłacalnością banków. Celem artykułu jest analiza rentowności Landesbanken w Niemczech przeprowadzona za pomocą klasycznych wskaźników rentowności. Ponadto w artykule przedstawiono problemy, z jakimi od lat borykają się Landesbanken w Niemczech.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27fb9154-9e1a-4492-9f85-be9ec6505474
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.