Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 291-305

Article title

Wartości i normy jako zdania w logice. Z historii logiki w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest analiza definicji „sądu” oraz „zdania”, jakie pojawiły się w podręcznikach do logiki w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. W szczególności podjęto zagadnienie, na ile wyrażenia wartościujące i normatywne są prawdziwe lub fałszywe, a wobec tego są przedmiotem logiki formalnej. W zakończeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy. Wskazują one, że wyrażenia wartościujące i normatywne w ograniczonym stopniu mają wartość logiczną.

Year

Issue

22

Pages

291-305

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska

References

 • Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.
 • Czeżowski T., Czym są wartości (wprowadzenie do dyskusji), (w:) idem, Pisma z etyki i teorii szczęścia, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989, s. 117-120.
 • Czeżowski T., Etyka jako nauka empiryczna, (w:) idem, Pisma z etyki i teorii szczęścia, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989, s. 97-104.
 • Czeżowski T., Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne, Warszawa 1949.
 • Czeżowski T., O formalnym pojęciu wartości, (w:) idem, Pisma z etyki i teorii szczęścia, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989, s. 121-129.
 • Jadczak K., Mistrz i jego uczniowie, Warszawa 1997.
 • Kleszcz R., Metoda i wartość. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego, Warszawa 2013.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986.
 • Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1975.
 • Niemczuk A., Stosunek wartości do bytu. Dociekania metafizyczne, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 • Lukasiewicz D., Filozofia Tadeusza Czeżowskiego, Bydgoszcz 2002. Lukasiewicz J., Elementy logiki matematycznej, Warszawa 1958.
 • Lukasiewicz J., Logika a psychologia, (w:) idem, Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane, Warszawa 1961, s. 63-65.
 • Lukasiewicz J., O determinizmie, (w:) idem, Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane, Warszawa 1961, s. 114-126.
 • Lukasiewicz J., O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Warszawa 1987.
 • Murawski R., Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej, Toruń 2011.
 • Paczkowska-Lagowska E., Psychika i poznanie. Epistemologia K. Twardowskiego, Warszawa 1980.
 • Twardowski K., O tak zwanych prawdach względnych, (w:) idem, Wybrane pisma filozoficzne, s. 315-336.
 • Twardowski K., O treści i przedmiocie przedstawień, (w:) idem, Wybrane pisma filozoficzne, s. 2-91.
 • Twardowski K., Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965.
 • Twardowski K., Wykłady z etyki. Główne kierunki etyk naukowej, „Etyka” 1974, nr 13.
 • Wiśniewski R., Dobro: moralność, szczęście i piękno. Studium aksjologii Władysława Tatarkiewicza, Bydgoszcz 2013.
 • Woleński J., Przedmowa, (w:) J. Lukasiewicz, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Warszawa 1987.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, wyd. II, Poznań 1958; wyd. X, Warszawa 1975; wyd. XXIV, Warszawa 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1234-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-27ff3b62-bd9b-48f4-a9e5-78ce9ee1e0c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.