PL EN


2013 | 3(63) | 92-100
Article title

Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej

Title variants
EN
Trust in Local Government Units’ Human Capital Management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article examines the problem of trust as a determinant of human capital management in local government units. In addition to the analytical and epistemological part, the text contains focus stud¬ies conducted among the representatives of senior management. The studies allow for the conclusion that among the major sources of crisis in the functioning of local government units is the crisis of trust resulting from the frequent changes in managerial/political positions, inadequate level of mana¬gerial competences and mental barriers, mainly in the form of suspicion and negative attitudes to the teams of officials employed by their predecessors.
Year
Issue
Pages
92-100
Physical description
Contributors
References
 • Administracja publiczna 2005, Hausner J.(red.), Warszawa.
 • Bugdol M. 2010 Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Kraków.
 • Bugdol M. 2008 Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Warszawa.
 • Cohen D., Prusak L. 2001 In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work, Boston.
 • Dagnino G.B., Rocco E. 2009 Coopetition Strategy: Theory, Experiments and Casus, „Routledge Studies in Global Competition”, July 7.
 • Fabian A. 2010 New Public Management an What Comes After?, „Issues of Business and Law”, Vol. 2.
 • Fukuyama F. 2003 Kapitał społeczny, [w:] Kultura ma znaczenie, L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kraków.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. 2009 Znaczenie zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorców, „E_MENTOR”, nr 5.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. 2007 Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Warszawa.
 • Kożuch B. 2010 Kompetencje menedżerów w organizacjach publicznych: teoria a praktyka za-rządzania, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, T. Listwan, S. Witkowski (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ”, nr 115.
 • O’Flynn J. 2007 From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications, „The Australian Journal of Public Administration”, Vol. 66, No. 3.
 • Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. 2005 Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów, [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, W. Adamus (red.), Kraków.
 • Rostkowski T. 2012 Wpływ regulacji prawnych na inicjowanie i utrwalanie zmian w admini-stracji publicznej, [w:] Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, E. Kuczmera-Ludwiczyńska (red.), Warszawa.
 • Schindler P.L., Thomas C.C. 1993 The Structure of Interpersonal Trust in the Workplace, „Psychological Raports”, nr 10.
 • Skrzypek E. 2012 Zarządzanie zaufaniem w administracji publicznej w warunkach nowej ekonomii, [w:] Public Management. Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Warszawa.
 • Zakrzewski P. 2011 Polska administracja publiczna w kontekście gospodarki opartej na wie-dzy, [w:] Public Management 2011. Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie, Szczytno.
 • Zieliński W. 2011 Efektywność ZZL w sektorze publicznym, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2803a64b-7cab-47af-acb0-43fc7aa59e83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.