PL EN


2016 | 3 (67) | 185-201
Article title

Zasady prawa budowlanego

Title variants
EN
The principles of construction law
RU
Принципы строительного права
Languages of publication
Abstracts
PL
Tematyka zasad prawa budowlanego stanowi punkt wyjścia do szczegółowych rozważań, związanych z treścią poszczególnych przepisów prawnych oraz prawidłowością rozstrzygnięć zapadających w procesie budowlanym. Wyodrębnienie zasad prawa budowlanego ma na celu nie tylko oddziaływanie na zachowanie określonych podmiotów w kierunku podjęcia określonych zachowań, ale co warto zauważyć, zasady te służą do wprowadzenia określonych wartości, które są przedmiotem szczególnej ochrony w procesie budowlanym.
EN
The subject of the principles of construction law is the starting point for the detailed considerations regarding particular legislation and the correctness of decisions maturing in the construction process. Separation of the principles of construction law aims not only impact on the behavior of certain actors towards further specific behaviors, but what it's worth noting, are used to introduce specific values, which are subject to special protection in the construction process.
RU
Принципы строительного права являются отправной точкой для подробного рассмотрения конкретных законов и правильности решений в процессе строительства. Целью oтделения принципов строительного права есть не только влияние на поведение отдельных субъектов в направлении принятия определенных поведений, но что стоит отметить, использование для введения определенных значений, которые являются объектом особой защиты в процессе строительства.
Year
Issue
Pages
185-201
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-280506a8-7637-41a4-860a-bdaf0d194467
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.