PL EN


2013 | LXXXIX (89) | 121-133
Article title

Tendencje w rozwoju prawa procesowego w Republice Litewskiej po wejściu w życie nowego kodeksu postępowania cywilnego

Content
Title variants
RU
Тенденции развития гражданского процессуального права после принятия нового ГПК в Литовской Республике
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
1 stycznia 2003 r. w Republice Litewskie j wszedł w życie nowy kodeks postępowania cywilnego. Jego regulacje powstały w oparciu o założenia socjalnego modelu procedury cywilnej, a za wzór posłużył austriacki kodeks postępowania cywilnego z 1895 r. Od chwili wejścia w życie ustawa podlegała stosunkowo nielicznym, choć istotnym nowelizacjom, dotyczącym na przykład pojęcia interesu publicznego, zakazu ius novorum czy kwestii związanych z postępowaniem dowodowym i apelacją, wreszcie rozszerzeniem dopuszczalności zastosowania technologii informatycznych. We wprowadzanych nowelizacjach widoczna jest tendencja do wykorzystania doświadczeń innych ustawodawstw, ciągle jednak pojawiają się problemy związane z autonomią stron i dyspo zycyjnością procesu. Okazuje się, że pogląd, zgodnie z którym państwo jedynie w bardzo ograniczonym zakresie może ingerować w prawa podmiotowe i autonomię stron, zyskuje poparcie z dużymi oporami.
Year
Volume
Pages
121-133
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Некрошюс В. [Nekrošius V.], Франц Клейн о целях и принципах гражданского процесса и методы их осуществления, Право 1999, № 33 (1).
  • Tamošaitis A., Istoriškoji teisės mokykla, Kaunas 1928.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2809a640-7848-4f2d-993c-af70ccd98ae2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.