PL EN


Journal
2013 | 39 | 2 | 251-262
Article title

Funkcje sportu. Wybrane problemy

Authors
Content
Title variants
EN
Functions of Sport. Selected Problems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Along with changes in the role of sport in a society, its functions strengthen, weaken or disappear. A renewal of the ancient idea of competition in sport in the realities of the nineteenth and twentieth centuries revealed the incompatibility of its objectives and generated the need to develop the new ones. The improvement of economic conditions of life and implementation of the need for innovation in sport changed sport competitions into spectacles of high public interest. Sport shows made it possible to separate the functions in the division into categories of participation. Other divisions of functions highlight the richness of the subject of interdisciplinary research on sport.
PL
Wraz z przemianami roli sportu w życiu społecznym funkcje ulegają wzmocnieniu, osłabieniu, bądź zanikowi. Wznowienie starożytnej idei rywalizacji sportowej, w realiach XIX i XX wieku ujawniło nieprzystawalność jej celów i generując potrzebę stworzenia nowych. Poprawa warunków ekonomicznych życia ludności oraz realizacja potrzeby innowacyjności w sporcie, stworzyły z zawodów sportowych widowiska o dużym znaczeniu społecznym. Widowiska sportowe pozwoliły wydzielić funkcje w podziale na kategorie uczestnictwa. Inne podziały funkcji uwypuklają bogactwo przedmiotu interdyscyplinarnych badań naukowych nad sportem
Journal
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
251-262
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Doktór K. (2005), Zarys socjologii zarządzania sportem, Warszawa.
 • Fischer W., Kohli M. (1987), Biographieforschung, [in:] Voges W. (Hrsg.) Methoden der Biographie-und Lebenslaufforschung.
 • Opladen Lozano R. (2008), Moje miejsce, Warszawa.
 • Lubański W., Słowiński P. (2008), Włodzimierz Lubański, legenda polskiego futbolu, Katowice.
 • Ostrowski A. (2004), Telewizyjna transmisja sportowa, czyli największy teatr świata, Wrocław.
 • Platini M. (1990), Moje życie jak mecz, Szczecin.
 • Pol M. (2007), Chelsea. Seria „Słynne Kluby Piłkarskie”, Poznań.
 • Press L. (1961), Atrakcje dla bogów i ludzi, Warszawa.
 • Ryba B. (2004), Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowo-rekreacyjnymi, Warszawa.
 • Sahaj T. (2007), Psychospołeczne aspekty agresywnych zachowań chuliganów futbolowych, [w:] Sport a agresja, red. Z. Dziubiński, Warszawa.
 • Szczepański J. (1963), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
 • Waśkowski Z. (2007), Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Poznań.
 • Zawadzki A. (2004), Dlaczego ludzie chodzą na mecze, czyli o religijnych aspektach piłki nożnej, [w:] Marketing sportowy – teoria i praktyka, red. H. Mruk, Poznań.
 • Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-280e82e8-cabe-4c12-bb37-b54b4fbeea1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.