PL EN


2015 | 1(15) | 47-58
Article title

Success factors and limitations of efficient internal communication

Content
Title variants
PL
Czynniki sukcesu i ograniczenia dla skutecznej komunikacji wewnętrznej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article covers the key issues of internal communication within an organization. It highlights the benefits of implementation of transparent communication principles for a company. It identifies objectives and presents selected communication tools. In the article, also guidelines for carrying out research in the context of development of an internal communication strategy can be found. Selected research areas of the process of planning and implementation of strategic assumptions have been presented. Factors limiting effective implementation of an internal communication strategy have been discussed.
PL
W artykule zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesem komunikacji wewnątrz organizacji. Wskazano korzyści jakie uzyskuje firma wprowadzając jasno określone zasady komunikacji. Określone zostały cele, a także zaprezentowano wybrane narzędzia komunikacyjne. Artykuł zawiera także wskazania dotyczące procesu realizacji badań w kontekście tworzenia strategii komunikacji wewnętrznej. Zaprezentowano wybrane obszary badawcze w procesie planowania i wdrażania założeń strategicznych. Omówione zostały także czynniki powodujące ograniczenia skutecznego wdrożenia strategii komunikacji wewnętrznej.
Publisher
Year
Issue
Pages
47-58
Physical description
Dates
published
2015-03
Contributors
References
  • Dubois, D.D. i Rothwell, W.J. (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
  • Eisenhardt, K.M., Kahwajy, J.L. i Bourgeois, L.J. (2005). Konstruktywne konflikty w zespołach zarządzających. In: Efektywna komunikacja. Harvard Business Review. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
  • Rumelt, R.P. (2013). Dobra strategia. Zła strategia. Czym różnią się i jakie to ma znaczenie. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
  • Seitel, F.P. (2003). Public relations w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo FELBERG SJA.
  • Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (2013). Kadry dla informatyki na Podkarpaciu. Raport z badań. Rzeszów.
  • Tworzydło D. (2013). Badania komunikacji i relacji jako podstawa skutecznych działań w zakresie wewnętrznego public relations. In: K. Stasiuk-Krajewska, Z. Chmielewski, D. Tworzydło. Public Relations. Nowe trendy. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2818de20-29d7-42b8-bace-8c0f47664901
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.