PL EN


2016 | 2 | 1 | 7-16
Article title

Autorytet nauczyciela w percepcji uczniów i ich rodziców

Content
Title variants
EN
The teacher as a role model as perceived by pupils and their parents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł dotyczy autorytetu nauczyciela. Przedstawiono w nim jego definicję w ujęciu kilku równych autorów książek oraz badanej grupy osób. Wyróżniono kilka rodzajów autorytetów nauczycieli: ze względu na zakres wpływu autorytetu, ze względu na rodzaj kwalifikacji nauczyciela oraz ze względu na charakter stanów psychicznych, których występowanie uzależnione jest od poszczególnych kryteriów. Poruszone zostało również zagadnienie dotyczące roli, jaką pełni autorytet nauczyciela w procesie nauczania oraz uczenia uczniów. W niniejszym artykule omówiono w skrócie grupę osób badanych, miejsce badań, a także przyjęte na potrzeby prowadzonych badań: problem główny, hipotezy oraz zmienne. Ukazano, jakie znaczenie – zdaniem uczniów oraz rodziców – pełni autorytet nauczyciela, jakie cechy wpływają pozytywnie, a jakie negatywnie na jego posiadanie oraz jakie filary warunkują jego występowanie. Przytoczono cel badań dla uzyskania niezbędnych informacji dotyczących znaczenia autorytetu nauczyciela w badanym środowisku szkolnym oraz roli, jaką odgrywa on w procesie nauczania, jak i uczenia się poszczególnych uczniów. Ponadto przyjęty został problem główny, sformułowano także hipotezę główną oraz hipotezy szczegółowe. W podsumowaniu podano wnioski końcowe, wynikające z analizy przeprowadzonych badań.
EN
This article concerns the topic of the teacher as a role model, and presents the definition of this term based on the opinion of several different authors, and a studied group of people. This article addressed several types of "teacher as a role model" figures and further discusses the distinction, qualifications, and specific criteria of each category. Further, this article addresses the role of the teacher as a role model as it applies to the influence a teacher has in the teaching and learning process. This article shortly describes the group of studied people, the place of study, and the followings aspects adopted for the purposes of the conducted studies: the main problem, hypotheses and variables. Both pupils and parents’ views on the importance of the "teacher as a role model" have been shown, as well as the relation of positive and negative influence a teacher can have on the student body. The objective of the study was to gather necessary information about the importance of the teacher as a role model in the school environment, the role played by the role model in the teaching process, as well as its impact on the learning process of individual pupils. In addition to discussing the main problem, the main hypothesis and specific hypotheses have been formulated. Final conclusions that result from the analysis of the conducted studies have been described in the conclusion.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
7-16
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Nauk Społecznych
References
  • Badura, E. (1981). Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
  • Jazukiewicz, I. (1999). Autorytet nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Kaszubska, P. (2013). Autorytet nauczyciela w percepcji licealistów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9.
  • Leśniak, M. (2008). Autorytet nauczyciela – trudne wyzwania współczesnej szkoły. Nowa Szkoła, 10.
  • Mazurkiewicz, W. (1970). Wpływ autorytetu nauczyciela na zachowanie się uczniów i postawę wobec nauki. Wychowanie, 17.
  • Paszkiewicz, A. (2014). Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniami. Warszawa: Difin.
  • Pomykało, W. (1993). Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa: Fundacja Innowacja.
  • Różycka, E. (2004). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
  • Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Impuls
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-281b74b2-fafd-4af9-a30e-bec67a0cffab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.