PL EN


2011 | 8 | 279-287
Article title

Najnowsze odkrycia z epoki kamienia na stanowisku nr 3 w Chwarstnicy, woj. zachodniopomorskie

Content
Title variants
EN
Recent findings from the Stone Age at site 3 in Chwarstnica, West Pomeranian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
8
Pages
279-287
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
 • Czebreszuk J. 2001. Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.), Poznań.
 • Czebreszuk J., Kozłowska-Skoczka D. 2008. Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim, Szczecin.
 • Dziewanowski M. 2008. Poźnoneolityczny kompleks pracowni krzemieniarskich nad rzeką Tywą (wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych w roku 2005), maszynopis w Archiwum Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 • Dziewanowski M. 2009. Sprawozdanie z I etapu prac archeologicznych w kompleksie pracowni krzemieniarskich w Chwarstnicy, maszynopis w Archiwum Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 • Galiński T. 1992. Mezolit Pomorza, Szczecin.
 • Galiński T. 2005. Nowe materiały tzw. fazy wczesnopucharowej osadnictwa protoneolitycznego na Pomorzu, „Folia Praehistorica Posnaniensia” 12, 71-91.
 • Giesebrecht H.L.T. 1827. [Notatka o kręgach kamiennych w Chwarstnicy, odkrytych przez pastora Dohlinga], v. I. „Neue Pommersche Provinziallblatter” 12.
 • Giesebrecht H.L.T. 1844. Die Graber des Greifengeschlechtes heidnischer Zeit, „Baltische Studien” A.F. 10/2, 76-121.
 • Hogberg A. 1999. Child and adult at a knapping area, „Acta Archaeologica” 70, 79-106.
 • Kowalski K., Kozłowska-Skoczka D. 2011. Przyczynek do badań nad początkami epoki brązu wstrefie dolnej Odry. Barnisław stanowisko 32, gm. Kołbaskowo, „Materiały Zachodniopomorskie” N.S. 6/7, z. 1, 43-84.
 • Walter E. 1889. Prahistorische Funde zwischen Oder und Rega, Stettin.
Notes
PL
Odkrycia
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2823936f-94fd-4198-876f-86bf06d27eb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.