PL EN


2016 | 2 | 63-72
Article title

Otwarci na kompromis? Kandydaci na nauczycieli wobec islamu

Authors
Content
Title variants
EN
Open to compromise? Teachers-to-be and Islam
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest prezentacją wyników badań przeprowadzonych wśród studentów kończących nauczycielskie studia licencjackie. Autorka zadała im pytania dotyczące podstawowej wiedzy o islamie. Respondenci zostali również poproszeni o przedstawienie własnej opinii na temat stosunku Europejczyków do muzułmanów. Wypowiedzieli się oni też na temat swojej otwartości – gotowości do relacji z wyznawcami Allaha, zarówno z punktu widzenia Polaka-chrześcijanina (takie wyznanie deklarowali niemal wszyscy badani), jak i przyszłego nauczyciela. To nauczyciele, jako szczególna grupa zawodowa, powinni bowiem posiadać wysoko rozwinięte kompetencje wielokulturowe, które z kolei zobowiązani są przekazywać swym podopiecznym w klasie/grupie. Jest niemal pewne, że stanie ona naprzeciw ucznia/wychowanka/kolegi i jego rodziców – przedstawicieli obcej kultury i religii, również islamu. To, w obecnej sytuacji społeczno-politycznej, w okresie napływu do Europy ogromnej liczby, zarówno legalnych, jak i nielegalnych imigrantów, budzi największe obawy. Czy obawy takie prezentują również respondenci? Czy są oni gotowi na przyjęcie „niebezpiecznego” Innego? Czy są otwarci na kompromis wobec wszechobecnego konfliktu wielokulturowego świata? Na te pytania autorka odpowie, przedstawiając analizę wyników badań w świetle rozważań teoretycznych. Artykuł zamkną postulaty dotyczące edukacji wielokulturowej.
EN
The article presents the results of research carried out among undergraduates, BA teacher-training course. The author inquired about students’ basic knowledge of Islam. Respondents were also requested to provide their opinion on Europeans’ attitude towards Muslims. The respondents also assessed their openness level, i.e. willingness to establish relations with followers of Allah. This included the perspective of a Pole/a Christian (almost all respondents declared Christian denomination) as well as the perspective of a future teacher. Teachers are regarded a special group of professionals; teachers ought to demonstrate multicultural competences. They are also obliged develop this competence in a school class/group. Teachers will certainly be confronted with students/pupils/colleagues and pupils’ parents who are representatives of a foreign culture and religion, including Islam. In the current socio-political situation, when Europe faces a massive influx of legal and illegal immigrants, the latter becomes a major concern. Do respondents share such fears? Are the respondents ready to accept the “dangerous” others? Are they open to compromise in the face of global, multicultural ubiquity? The author presents answers to these questions; the answers are based upon the test results analysis in the context of theoretical considerations. The article concludes with postulates with regards to multicultural education.
Contributors
References
 • Braun, S. (2003). Islam – powstanie – dzieje – nauka (przekł. M. Dziekan). Warszawa: Verbinum.
 • Giddens, A. (2004). Socjologia. (przekł. A. Sulżycka). Warszawa: PWN.
 • Karta nauczyciela. Stan prawny na dzień 9 lutego 2011. (2011). Warszawa: ZG ZNP.
 • Ruthven, M. (1998). Islam. Bardzo krótkie wprowadzenie (przekł. K. Pachniak). Warszawa: Pruszyński i S-ka.
 • Chomczyk, Z. (2003). Kodeks Etyki Nauczycielskiej. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2 (631–634). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Khoury, A.T. (1998). Islam (przekł. J. Madrzęcki). W: S. Balić (red.). Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam (28–35). Warszawa: PAX.
 • Mariański, J. (2002). Kompromis. W: Encyklopedia katolicka KUL (485–486). Lublin: TN KUL.
 • Pasamonik, B. Migracje i wielokulturowość społeczeństw europejskich: problemy integracji społeczno-kulturowej. W: A. Mirkowska-Mankiewicz & T. Kanash & E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów metod (273–292). Warszawa: APS.
 • „Newsweek” 38, 14–20 września 2015.
 • „Polityka” 38, 16–22 września 2015.
 • „Polityka” 39, 23–29 września 2015.
 • „W Sieci” 37, 14–20 września 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7977-246-9
ISSN
2451-2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2823b632-2948-4ad4-8838-f4f5a418135d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.