PL EN


2008 | 4 | 82-88
Article title

Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper elaborates on the conception of the action and the typology of evolutionaryalgorithms as the broadly used research and optimization technique based on Darwinian Theoryof evolution and modern natural genetics. Evolutionary algorithms are the method that bloomsnowadays, and is successfully used in many research fields (in technologic sciences, life sciences and economics and management sciences). The authors focus on examples of the applications of the evolutionary algorithms to the management sciences.
Keywords
Contributors
author
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Polska
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczoœści i Innowacji, Polska
References
  • Arabas J., 2004, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  • Biethahn J., Nissen V., 1994, Combinations of Simulation and Evolutionary Algorithms in Management Science and Economics, Annals of Operations Research, vol. 52, no. 4.
  • Goldberg D.E., 1998, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  • Jones D.F., Mirrazavi S.K., Tamiz M., 2002, Multi-objective Meta-heuristics: An Overview of the Current State-of-the-art, European Journal of Operation Reserach, vol. 7, no. 2.
  • Michalewicz Z., 2003, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Wydawnic- twa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  • Michalewicz Z., Fogel D.B., 2006, Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna heurystyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  • Stawowy A., Mazur Z., 1996, Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań produkcyjnych i grupowania wyrobów [w:] Nowoczesne metody zarządzania produkcją, Z. Martyniak (red.), Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2824dc7b-3f17-4796-a5bf-1d62184173bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.