PL EN


2014 | 3 | 39-70
Article title

Małopolska - produkt zakodowany

Content
Title variants
EN
Małopolska – encoded product
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is the analysis of discourse on the region from the semiotic perspective and using the theory of marketing. We assume that the region is established and experienced by its representations. We consider these representations as a maps of meanings and simultaneously as a maps of social-cultural reality. We are going to examine what kind of sign systems organized according to certain codes consists the sum of the maps constituting the semiotic map of Małopolska. Relating to the Stuart Hall’s theory of encoding and decoding we aim to answer the following questions: - which of these codes are dominating? - if it is possible to distinguish the oppositional codes? - how the semiotic map of the region is influenced by the politics of representation? - which values are promoted by the logo of Małopolska and by the promotional companies of the region?
PL
Celem artykułu jest analiza dyskursu o regionie z perspektywy semiotycznej oraz z perspektywy teorii marketingu. Region jest ustanawiany i doświadczany przez jego reprezentacje, przez formy dyskursywne. Postrzegamy je jako mapy znaczeń, które są zarazem mapami rzeczywistości społeczno-kulturowej. Tekst stanowi próbę zbadania, jakie systemy znakowe zorganizowane według określonych kodów konstytuują semiotyczną mapę Małopolski. Interesuje nas odpowiedź na pytania: które z kodów są dominujące? Czy istnieją kody wobec nich opozycyjne? W jaki sposób na semiotyczną mapę regionu wpływa polityka reprezentacji? Jakie wartości komunikuje logo Małopolski i promujące ją kampanie?
Year
Issue
3
Pages
39-70
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
author
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-282f66b0-ca31-4531-8034-fd6555fc325b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.