PL EN


2012 | 27 | 15-23
Article title

Uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego

Authors
Content
Title variants
Factors Affecting the Measurement of Intellectual Capital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces pomiaru kapitału intelektualnego jest bardzo trudny, gdyż dotyczy czynników trudno mierzalnych, zmiennych, których wpływ na wyniki przedsiębiorstwa jest niejednokrotnie bardzo ulotny. Ze względu na duże problemy w jednoznaczności oceny kapitału intelektualnego nie udało się stworzyć ogólnoświatowych standardów i metod pomiaru tej kategorii. Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań dokonywania pomiaru kapitału intelektualnego oraz jego znaczenia dla kreowania wartości przedsiębiorstw. Wskazano także na czynniki, które decydują o jakości dokonywania pomiaru kapitału intelektualnego organizacji.
EN
The process of measuring intellectual capital is very challenging as it involves hardy measurable and variable factors which frequently produce no long-lasting effects on the company’s results. Therefore, no uniform standards or methods of measuring this particular intangible asset have been established so far. The purpose of this paper is to present factors which influence the measurement of intellectual capital as well as to discuss its role in determining the company’s worth. The paper also specifies aspects affecting the quality of measuring the company’s intellectual capital.
Year
Volume
27
Pages
15-23
Physical description
Contributors
 • Zakład Ekonomiki Inwestycji i Zarządzania Strategicznego Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Czekaj J., Jabłoński M., 2005, Analiza kapitału intelektualnego organizacji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, z. 6, red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dobija M., 2002, Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji”, nr 1, s. 8–13.
 • Dobija D., 2003a, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dobija M., 2003b, The Theory of Account Unit and Accounting for Labour, Materiały konferencji „General Accounting Theory in statu nascendi”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Dudycz T., 2005, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Jurczak J., 2006, Kapitał intelektualny w organizacji przyszłości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11.
 • Karaś D., 2006, Intelektualizacja przedsiębiorstw w XXI wieku. Badania nad przedsiębiorczością intelektualną oraz metody wyceny kapitału intelektualnego, SGH, Warszawa (praca magisterska).
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Łukasiewicz G, Metody pomiaru kapitału ludzkiego. Przywołane z http://www.univ. rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt6/04_Lukasiewicz_Grzegorz.pdf
 • Mazurkiewicz A., 2010, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 • Perechuda K. (red.), 2006, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Roland Berger (2004), Perspektywy przywództwa w Polsce – podsumowanie wyników „CEE Leadership Study”. Przywołane z www.finanse.info.pl/biblioteka z 28.01.2004.
 • Stańczyk J., Kryński Z., Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Przywołane z www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt10/17.pdf.
 • Strojny M., 2003, Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, PFPK, Warszawa.
 • Szymański Wł., 2001, Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 • Wachowiak, P., 2005, Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28324635-dcbc-420e-aba3-1ecbbca55926
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.