PL EN


2014 | 198 cz 1 | 290-306
Article title

Kierunki zmian pokryzysowych w systemach podatkowych w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The Post-Cisis Tax System Changes in European Union Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to analyze changes in the taxes as a result of economic and financial crisis. The paper presents the changes in the tax policy and the proposals for anti-crisis taxes. Some features of the tax system, although they were not the main cause of the financial crisis, it allowed the formation of the imbalances leading to the crisis. During the crisis the tax system fulfils the stabilization function, through the automatic stabilizers as well as through discretionary changes of tax burdens. The deterioration of the budgetary situation and the increase in public debt in EU requires the fiscal consolidation. For this purpose, in addition to reduction in public expenditure, it is necessary to increase budget revenues through an increase in the tax burden. In the coming years it is expected an increase in the fiscal burden and the new forms of additional taxation of the financial sector and the large corporations.
Year
Volume
Pages
290-306
Physical description
Contributors
References
 • Christiano L., Eichenbaum M., Rebello S., When is the Government Spending Multiplier Large, "Journal of Political Economy" 2011, Vol. 119, No. 1.
 • Ciżkowicz P., Opala P., Rzońca A., Rola systemu podatkowego przed, w trakcie i po kryzysie finansowym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LXXIV, 2012, z. 1.
 • Cottarelli C., Schaechter A., Long-Term Trends in Public Finances in the G-7 Economies, IMF Staff Position Note, SPN/10/13, International Monetary Fund, 2010.
 • Davig T., Leeper E., Monetary Fiscal Policy Interaction and Fiscal Stimulus, "European Economic Review" 2011, Vol. 55, No. 2.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Podatek bankowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • European Commission: Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat Statistical Books 2013.
 • European Commission: Tax Reforms in EU Member States 2013. Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability, "Taxation Papers", Working Paper 2013, No. 38.
 • Fernandez M., Gonzales J., Stabilization Policy in EMU. The Case for More Active Fiscal Policy, "Serie de Collecion de Informes del Observatorio de Economia Europea del Istituto de Estudios Europeos" 2004, No. 3, Madrid 2004.
 • Garnier G., Gburzynska A., György E., Mathé M., Prammer D., Ruà S., Skonieczna A., Recent Reforms of Tax Systems in the EU: Good and Bad News, "Taxation Papers", European Commission, Working Paper 2013, No. 39.
 • Gawlikowska-Fyk A., Europejski system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - próby zreformowania, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn Nr 74 (1050), 2013.
 • Hemmelgarn T., Nicodeme G., The 2008 Financial Crisis and Taxation Policy, Taxation Papers, European Commission, 2010.
 • Hemmelgarn T., Teichmann D., Tax Reforms and Capital Structure of Bank, "Taxation Papers", European Commission, Working Paper No. 37/2013.
 • International Monetary Fund, Debt Bias and Other Distortions: Crisis-Related Issues in Tax Policy, 2009.
 • International Monetary Fund, From Stimulus to Consolidation: Revenue and Expenditure Policies in Advanced and Emerging Economies, Fiscal Affairs Department, April 2010.
 • Klus S., Działania polskich instytucji w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej w reakcji na kryzys finansowy w 2008 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50/2012.
 • Masiukiewicz P., Crisis Taxes - Threats and Opportunities, Baltic Rim Economies, Research Paper, University of Turku, Finland 2013, No. 5.
 • Masiukiewicz P., Podatki antykryzysowe, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013.
 • Millet D., Toussaint E., Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.
 • Płókarz R., Globalne rynki finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Samojlik B., O potrzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w dobrych i złych czasach [w:] Eseje o stabilności finansowej, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Schulmeister S., Schratzenstaller M., Picek O., A General Financial Transaction Tax: Motives, Revenues, Feasibility and Effects, Oesterreichisches Institut fuer Wirtschaforschung Working Paper, Vienna 2009.
 • Siudek T., Podatek bankowy - konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce, "Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej" 2011, nr 92.
 • Weber T., Fooken J., Herrmann B., Behavioural Economics and Taxation, "Taxation Papers", European Commission, Working Paper 2014, No. 41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28354491-2b53-4e1a-b942-4a03bb93c5c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.