PL EN


2016 | 7 | 1 | 207-211
Article title

Interaktívne animácie vo vyučovaní algoritmov

Authors
Content
Title variants
EN
Interactive animations in teaching and learning algorithms
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
Animácie algoritmov sa využívajú vo vyučovaní informatiky už od 80-tich rokov dvadsiateho storočia. Počas posledných 35 rokov boli vykonané rôzne výskumy v tejto oblasti, ktoré však v mnohých prípadoch nepotvrdili, že vyučovanie pomocou animácii je efektívnejšie. V tejto publikácii zhrnieme niektoré princípy, ktoré sú dôležité pri tvorbe kvalitných multimediálnych učebných materiálov. Taktiež v krátkosti spomenieme, akým spôsobom sa môžu študenti aktívne zúčastniť vizualizačných procesov. Na záver predstavíme zbierku animácií, ktorú sme vytvorili na podporu vyučovania algoritmov a programovania na Univerzite J. Selyeho v Komárne.
EN
Algorithm animations have been used in the teaching of informatics since 80-years of the twentieth century. Over the last 35 years, various researches have been conducted in this area. These studies, however, have not confirmed in many cases that using animations and visualizations is effective in the learning process. In this publication, we summarize some of the principles that are important for creating high-quality multimedia teaching materials. We also briefly mention how students can actively participate in the visualization processes. Finally, we introduce a collection of animations, which we developed to support teaching algorithms and programming at J. Selye University in Komárno.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
207-211
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Byrne M.D., Catrambone R., Stasko J.T. (1999), Evaluating animations as student aids in learning computer algorithms, „Computers & Education” no. 33(4), doi:10.1016/s0360-1315(99)00023-8.
  • Fleischer R., Kucera L. (2002), Algorithm animation for teaching, „Software Visualization” no. 2269.
  • Grissom S., McNally M.F., Naps T. (2003), Algorithm visualization in CS education: comparing levels of student engagement, Paper presented at the Proceedings of the 2003 ACM symposium on Software visualization, San Diego, California.
  • Hansen S., Narayanan N.H., Hegarty M. (2002), Designing educationally effective algorithm visualizations, „Journal of Visual Languages and Computing” no. 13(3), doi:10.1006/s1045-926x(02)00027-7.
  • Mayer R.E. (2009), Multimedia Learning, New York.
  • Naps T.L., Rößling G., Almstrum V., Dann W., Fleischer R., Hundhausen C., … Velázquez-Iturbide J.Á. (2002), Exploring the role of visualization and engagement in computer science educa-tion, „SIGCSE Bull” no. 35(2), doi:10.1145/782941.782998.
  • Stoffa V. (2004), Modelling and simulation as a recognising method in the education, „Educational Media International” no. 41(1).
  • Stoffa V. (2008), Az animáció szerepe az elektronikus tankönyvekben, „Információs társadalom” no. VIII(3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28378bf9-d2d7-4d8f-af63-45dc21182943
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.