PL EN


2011 | 856 | 91-108
Article title

Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń LTD – aspekt metodyczny

Title variants
EN
The Use of the Concept of Corporate Social Responsibility in Shaping the Sustainable Development Strategy of Tyton Ltd – Methodological Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the concepts of corporate social responsibility (CSR) and sustainable development strategy. The main focus, however, falls on presenting a methodological concept for researching sustainable development strategy in terms of CSR using the example of the selected company.
Contributors
References
 • Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management Organizational Stakeholders, „Business Horizons” 1991, July−August.
 • Contemporary Management, ed. I.W. McGuire, Prentice Hall, Englewood Cliffs−New York 1974.
 • CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, praca realizowana w ramach badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem M. Lisińskiego (Umowa nr 30/KAS/1/2007/S/391).
 • Doing Good. Business and Sustainability Challenge, The Economist Intelligence Unit 2008.
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994.
 • Dziadoń J., Określenie struktury organizacyjnej dla potrzeb jej diagnozowania i projektowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1986, nr 234.
 • Edukacja w naturze, Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO-OKO, Warszawa 2000.
 • Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych. Inicjatywy, programy, kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, UNDP Polska, Warszawa 2002.
 • Forrester J.W., Urban Dynamics, Productivity Press, Portland 1969.
 • Hitchcock D., Willard ML, The Business Guide to Sustainability: Practical Strategies and Tools for Organizations, Earthscan Publications, London−Sterling, VA, 2007.
 • Hycnar J., Bugajczyk M., Duda J., Koncepcja wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w energetyce. Przyszłość energetyczna Polski, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2002.
 • Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria I, Znak, Kraków 2004.
 • Komisja Europejska COM(2001)366, www.csrinfo.org, data dostępu: 19.12.2008.
 • Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 • Kudłacz T. et al., Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.
 • Lewicka-Strzałecka A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, red. A. Węgrzecki, Oficyna Cracovia, Kraków 1996.
 • Marciniak S., Controlling zrównoważonego rozwoju [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 • Rybak M., Etyka menedżera − społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2004.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, opracowanie w ramach projektu „Przyspieszenie wdrażania praktyk CSR w nowych państwach członkowskich UE i w krajach kandydujących jako instrument harmonizacji, konkurencyjności i spójności społecznej w UE”, www.acceleratingcsr.eu, data dostępu: 15.12.2008.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-283c762c-901b-4343-bf78-d811c2b1c0fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.