PL EN


2013 | 81 | 3 | 326-339
Article title

Wpływ Internetu na proces gromadzenia zbiorów zwartych w BG UTP w Bydgoszczy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Impact of the Internet on the Acquisition of Monographs in Main Library of the University of Technology and Natural Sciences in Bydgoszcz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Objective - The author discusses the impact of the Internet on the process of library acquisition as exemplified by the case of the Main Library of the University of Technology and Natural Sciences in Bydgoszcz. Research method - The article is based on the analysis of the literature in the field, source documents (websites) and the author's own experience and reflections on various aspects of library acquisition process. The author presents current situation and perspectives of the Internet market, limiting the discussion to the purchase of Polish books in the bookshops and excluding online auction websites and advertisement portals which also provide purchase options. The focus is put on the changes in the tools and methods of library acquisition and the influence of the Internet on traditional library collections. Results and conclusions – The evolution of the Internet has changed the methods of library acquisition. The Internet market complements traditional purchases, helps to retain the comprehensiveness of the library collections, influences the scope and availability of the book market offer and ensures competitiveness due to numerous companies selling publications. The purchase of library collections via Internet is not only an alternate method of purchase but more and more often it becomes the indispensable part of the library acquisition process.
PL
Teza/cel artykułu - Celem artykułu jest refleksja nad wpływem Internetu na proces gromadzenia zbiorów. Zjawisko to przedstawiono na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Metody badań - Praca powstała na podstawie analizy piśmiennictwa przedmiotu i materiałów źródłowych – stron WWW oraz praktycznych doświadczeń i własnych przemyśleń autorki, dotyczących różnych aspektów gromadzenia zbiorów. Przedstawiono analizę sytuacji oraz perspektywy rynku internetowego. Omówiono różnice między tradycyjnym a internetowym rynkiem wydawnictw. Rozważania ograniczono do zakupu książek polskich w księgarniach. Pominięto aukcje internetowe i serwisy ogłoszeniowe, które także umożliwiają zakupy. Zwrócono uwagę na zmiany w warsztacie gromadzenia zbiorów oraz wpływ Internetu na tradycyjne zbiory. Wyniki i wnioski – Internet spowodował rozwój metod i sposobów gromadzenia zbiorów. Rynek internetowy uzupełnia zakupy, pomaga zachować kompletność zbiorów gromadzonych w bibliotece. Wpłynął na poszerzenie oferty i jej dostępność, a także zapewnił konkurencyjność w związku z istnieniem dużej liczby punktów oferujących sprzedaż wydawnictw. Zakup materiałów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu często nie jest już tylko alternatywą dla tradycyjnych zakupów, ale staje się niezbędnym elementem procesu gromadzenia.
Year
Volume
81
Issue
3
Pages
326-339
Physical description
Contributors
 • The University of Technology and Natural Sciences in Bydgoszcz Main Library , rboronska@utp.edu.pl
References
 • Borońska Renata (2012). Analiza wykorzystania zbiorów zwartych w kontekście gromadzenia kolekcji bibliotecznej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W: Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek. Pod red. M. Wojciechowskiej. [W druku].
 • Chmielarz, Witold (2004). Charakterystyka i ocena wybranych księgarni internetowych w Polsce. W: Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Pod red. P. Bożyka. Warszawa: Wydaw. WSEI, s. 99-106.
 • Chmielarz, Witold (2010). Oceny jakościowe wybranych internetowych serwisów księgarskich [online]. W: Studia i Materiały: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, nr 27, s. 84-100; [dostęp: 21.02.2013]. Dostępny w World Wide Web:<http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/dydaktyczne/sasak/wiedza/tom10.pdf>.
 • Christianson, Marilyn (2005). Patterns of use of electronic books. "Library Collections, Acquisitions, & Technical Services", vol. 29 (4), pp. 351-363.
 • Cybulski, Radosław (1986). Książka współczesna. Warszawa: PWN.
 • Danielson, Robert (2012). A dual approach to assessing collection development and acquisitions for academic libraries. "Library Collections, Acquisitions, & Technical Services", vol. 36, pp. 84-96.
 • Ganakowska, Urszula, Różycka, Mirosława red. (2012). Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich. Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica.
 • Gazeta Prawna.pl Biznes (2013). Wirtualne księgarnie przynoszą realne zyski [online]. GazetaPrawna.pl [dostęp: 18.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467483,wirtualne_ksiegarnie_przynosza_realne_zyski.html>.
 • Jachimczyk, Adam (2008). Modele sprzedaży książek w Internecie [online]. EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, nr 2 (93) [dostęp: 19.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2010/93/a.php?jachimczyk>.
 • Jazdon, Artur (2004). Problematyka organizacji zasobów w nowoczesnej bibliotece akademickiej [online]. "Forum Bibliotek Medycznych", R. 1 nr 2 [dostęp: 19.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=4506>.
 • Król, Katarzyna (2012). Polskie portale społecznościowe promujące czytelnictwo. "Bibliotekarz", nr 4, s. 1-6.
 • Kruse, Ted; Holtzman, Allan (2003). Web booksellers–their usefulness to libraries. "Library Collections, Acquisitions, and Technical Services", vol. 27 (1), pp. 121-128.
 • Księgarnia e-nexto (2013). Księgarnia E-NEXTO Wymagania systemowe [online]; [dostęp: 22.03.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://e-sklep.nextore.pl/wymagania_systemowe.xml>.
 • Lubiana, Lucio; Gammon, Julia A. (2004). Bookselling–book buying: The European perspective of the online market. Library Collections, Acquisitions and Technical Services, vol. 28 (4), pp. 373-396.
 • Nokaut.pl (2013) porównywarka cen [online]. [dostęp: 25.03.2013]. Dostępny w World Wide Web: < http://www.nokaut.pl/sklepy.html>.
 • Piotrowicz, Grażyna (2000). Sieciowe systemy informacyjne we współczesnej bibliotece uczelnianej – na przykładzie biblioteki Politechniki Wrocławskiej [online]. MISSI 2000. Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz. Daniłowicza [online]. [dostęp: 20.03.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.zsi.pwr.wroc.pl/missi2000/referat29.htm>.
 • Slater, Robert (2009). E-books or print books, “big deals” or local selections–What gets more use? "Library Collections, Acquisitions, & Technical Services", vol. 33 (1), pp. 31–41.
 • Tanewski, Paweł (2010). Internetowa wypożyczalnia książek ibuk w bibliotekach akademickich. "Bibliotekarz", nr 9, s. 22-25.
 • Wójcik, Mariusz (2008). OSDW Azymut – partner dla bibliotek – artykuł sponsorowany [online]. "EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy", nr 2 (93); [dostęp: 19.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2010/93/a.php?wojcik>.
 • Wysocki, Adam (2003). Internet jako źródło informacji wydawniczej dla bibliotekarzy. "Bibliotekarz", nr 6, s. 19-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-283f7218-b4e5-40b4-8001-3d0673ebb590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.