PL EN


2017 | 499 | 109-120
Article title

Wpływ aktywizacji nieużytkowanego obszaru poprzemysłowego na gospodarkę lokalną w ujęciu pozafinansowym – studium przypadku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem badawczym artykułu jest wskazanie potencjalnego wpływu aktywizacji terenu kryzysowego (na przykładzie nieużytkowanego terenu poprzemysłowego z XX w.) na gospodarkę lokalną w ujęciu pozafinansowym. Warstwa metodyczna badania obejmuje kwerendę bibliograficzną dorobku naukowego poświęconego kwestii ożywiania nieużytkowanych terenów poprzemysłowych oraz studia przypadku dotyczące zmiany sposobu użytkowania niewykorzystywanego obszaru poprzemysłowego w Katowicach i potencjalnych konsekwencji wobec gospodarki lokalnej w ujęciu pozafinansowym. Badane studia przypadków generują efekty adekwatne względem cech i aspektów procesu rewitalizacji. Ponadto przez inicjację adaptacyjności oraz dywersyfikacji w tkance miasta wskazuje się możliwość kształtowania rezylientności miasta. Inwestycje podejmowane przez sektor zarówno publiczny, jak i biznesu, stanowiące aktywizację nieużytkowanych terenów poprzemysłowych z XX w., mogą mieć zdolność do współdeterminacji rozwoju miasta.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28504db5-09da-44bb-9cfc-1817284eebd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.