PL EN


2013 | 2(23) | 65-74
Article title

The development of the real estate market in the context of sustainability

Content
Title variants
PL
Rozwój rynku nieruchomości w kontekście sustainability
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author presents contemporary issues and current trends in the property market, including touching timely and important topic as sustainable development and applies it to the real estate market, especially the construction sector. The first part is a description of regulatory changes in the real estate and financial markets. You can find information on the deregulation of real estate professionals and new professions which have recently been in the field of real estate brokerage. In the second part, the author goes back to the definition of sustainable development, the beginnings of the formation of the concept, to be able to provide a description of the implementation of the concept of sustainable development in the real estate market, especially in the construction market. The last part is devoted to ecological construction, the so called passive houses. The author presents the examples of the construction and operation of passive buildings in Poland and the opinions of residents and builders. The article ends with the statement that rising energy costs in the future and the requirements of the European Union will be important factors in determining the choice of modern house buildings technology. Eco-building is now eco-efficient and economically justified.
PL
Autorka przedstawia współczesne problemy i bieżące trendy na rynku nieruchomości, dotyka aktualnego i ważnego tematu, jakim jest rozwój zrównoważony, i odnosi go do rynku nieruchomości, zwłaszcza do sektora budowlanego. Pierwsza część zawiera charakterystykę wprowadzonych zmian regulacyjnych na rynku nieruchomości i rynku finansowym, wpływających na kierunek rozwoju obu rynków. Można tu znaleźć informacje na temat deregulacji zawodów rynku nieruchomości oraz nowych zawodów, które wyodrębniły się w ostatnim czasie w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W dalszych rozważaniach autorka sięga po definicje zrównoważonego rozwoju, po początki tworzenia się tej koncepcji, aby móc przedstawić opis wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju na rynku nieruchomości, zwłaszcza na rynku budowlanym. Ostatni rozdział poświęcony jest budownictwu ekologicznemu, tak zwanym domom pasywnym. Zaprezentowane zostały przykłady budowy i eksploatacji domów pasywnych w Polsce, opinie ich mieszkańców i konstruktorów. Artykuł kończy się stwierdzeniem, iż rosnące koszty energii w przyszłości i wymogi Unii Europejskiej będą ważnym czynnikiem decydującym o wyborze nowoczesnej technologii budowy domów. Budownictwo „zielone” jest obecnie efektywne ekologicznie i uzasadnione ekonomicznie.
Year
Issue
Pages
65-74
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, tel.: +48 14 65 65 536, karolina.chrabaszcz@mwse.edu.pl
References
 • Bankier.pl, Wprost. Raport: Rynek Doradztwa Finansowego w Polsce [online, accessed: 2013-06-26], 2012. Available online: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Raport-Rynek-doradztwa-finansowego-w-Polsce-2492943.html.
 • Belniak S., Głuszak M., Zięba M. Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. ISBN 978-83-01-17182-7.
 • Bojarski W. Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dóbr przyrody. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
 • Burchard-Dziubińska M. “Wdrażanie koncepcji ekorozwoju przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe”. In: Wdrażanie polityki ekorozwoju. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Oddział Polski, 1994. ISBN 504-06-338-45-332-1.
 • Dom Pasywny, Marka Multi Comfort, Murator. Budynek ogrzewany suszarką [online, accessed: 2013-06-26]. Available online: http://www.buduj-pasywnie.pl/aktualnosci oraz http://www.buduj-pasywnie.pl/badanie.
 • Donhoff M. et al. “Weil das Land sich ändern muß”. In: Ein Manifest. Reinbeck: Rowohlt, 1992.
 • Financial Supervision Commission. Nowelizacja Rekomendacji S [online, accessed: 2013-06-26]. Warsaw, 18th June 2013. Available online: http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_S_18_06_2013_tcm75-34880.pdf.
 • Gąsiorowska D. Uwolnione nieruchomościowe profesje [online, accessed: 2013-06-26], Administrator24info. Available online: http://www.administrator24.info/artykul/id5159,uwolnione- -nieruchomosciowe-profesje?utm_source=newsletter44_wt&utm_medium=mail&utm_ campaign=mailing.
 • Home Broker. O firmie [online, accessed: 2013-06-26]. Available online: https://homebroker.pl/o-firmie.html.
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju. Dom Pasywny [online, accessed: 2013-06-26]. Warszawa 2011. Available online: http://www.kape.gov.pl/new/docs/ine/2_dom_pasywny.pdf.
 • Kochalska H. Hipoteki tylko z udziałem własnym [online, accessed: 2013-06-26]. Open FinanceS.A. Available online: http://www.open.pl/news/hipoteki_tylko_z_udzialem_wlasnym.html.
 • Kucharska-Stasiak E. Ostrożnie z deregulacją zawodów na rynku nieruchomości [online, accessed: 2013-06-26]. Available online: http://prawo.rp.pl/artykul/851707.html?p=1.8.
 • Interior materials of Open Finance and Home Broker, March 2013.
 • Ministry of Infrastructure and Development. Central Register of Property Managers [online, accessed: 2013-11-12]. Available online: http://www.transport.gov.pl/2-482c0ddde037d.htm.
 • Ministry of Justice. Central Register of Real Estate Agents [online, accessed: 2013-11-12]. Available online: http://www.transport.gov.pl/2-482c0defdb3dc.htm.
 • Ministry of Justice. I [pierwsza] transza deregulacji przyjęta przez Sejm [online, accessed: 2013- -06-26]. Available online: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4929,i-transza-deregulacji-przyjeta-przez-sejm.html.
 • Mroczek R. Zrównoważony rozwój w organizacji spotkań [online, accessed: 2014-01-07]. Available online: http://www.eventspace.pl/knowhow/Zrownowazony-rozwoj-w-organizacji-spotkan,85.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopłaty do domów energooszczędnych [online, accessed: 2013-06-26]. Available online: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do-kredytow-na-domy-energooszczedne/.
 • Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego sp. z o.o. Dom pasywny [online, accessed: 2013-06-26]. Available online: http://www.pibp.pl/?page_id=297.
 • Rajska-Wolińska M. „Zielona” przyszłość nieruchomości komercyjnych [online, accessed: 2013-06-26]. PropertyNews.pl. Available online: http://www.propertynews.pl/opinie/zielona- przyszlosc-nieruchomosci-komercyjnych-wywiad-z-monika-rajska-wolinska- colliers,12205.html.
 • Węglarz J. Home Broker, “Nowe zawody na rynku nieruchomości” [online, accessed: 2013-06-26]. Open Home News, Kwartalnik pracowników spółek Grupy Open Finance SA, 2013, no. 2. Available online: http://www.forbes.pl/kariera/artykul/sekcja/edukacja/nowe-zawody-w-branzy-nieruchomosci,30095,2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2852423a-546e-481a-9d61-1b464d128dd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.