PL EN


2013 | 3(35) | 165-175
Article title

Prognozowanie w okresie wydłużonym z wykorzystaniem krzywej S w odniesieniu do wyników projektu „Quality of Life”

Title variants
EN
Long-term forecasting with S-curve in reference to results of “Quality of Life” project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawione przykładowe parametry mierzalne do roku 2020 przechodzą przez stadium dojrzałości lub osiągania górnego pułapu κ. W celu kontynuowania prognozowania dalszego wzrostu poza rok 2020 istnieje konieczność wprowadzenia monitorowania nowego rozwiązania. Nowe rozwiązania mogą już istnieć lub zostaną stworzone. W przypadku rozwiązań istniejących mogą one jeszcze obecnie być nierozpoznane, niemierzone i znajdować się w okresie początkowego wzrostu czyli y < 10%κ. W poniższym artykule konferencyjnym przedstawiono wprowadzenie do analizy krzywych logistycznych oraz wprowadzenie do wydłużenia prognozy poza pierwszą krzywą logistyczną.
EN
This paper presents an overview of logistic curve study and an overview of forecast extension beyond first logistic curve thanks to utilization of network of contradictions. Selected research results present three curve fittings describing features critical to quality of life. Fittings are assisted with parametrical description. A logistic substitution and a network of contradictions are proposed as a support for further, long-term forecasting research.
Year
Issue
Pages
165-175
Physical description
Contributors
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
References
 • Grubler A., The Rise and Fall of Infrastructures Dynamics of Evolution and Technological Change in Transport, Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis IIASA, 1990.
 • Kucharavy D., Guio R. De, Logistic Substitution Model and Technological Forecasting, w: 8th ETRIA World TRIZ Future Conference, University of Twente, Enschede, 2008.
 • Kucharavy D., Guio R. De, Application of S-shaped curves, w: ETRIA Conference TRIZ Future 2007 Frankfurt am Main, Germany, 2007.
 • Malthus T.R., An essay on the principle of population. J. Johnson, London 1798.
 • Marchetti C., Nakicenovic N., The Dynamics of Energy Systems and the Logistic Substitution Model. Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 1979.
 • Meyer P.S., Yung J.W., Ausubel J.H., A primer on logistic growth and substitution – The mathematics of the Loglet Lab software, „Technological Forecasting and Social Change” Vol. 61, Jul 1999.
 • Modis T., Strengths and weaknesses of S-curves, „Technological Forecasting and Social Change” 2007, Vol. 74.
 • Modis T., Predictions – 10 Years Later. Growth Dynamics, Geneva, 2002.
 • Słupiński M., Kucharavy D., „Raport z prac nad materiałem zebranym na spotkaniu #0 w projekcie „Quality of Life”. Część 2. Wykorzystanie narzędzia Prognozowanie Technologiczne oparte na OTSM-TRIZ”, Wrocław: Projekt QoL, 2010.
 • “Loglet Lab 2.0”, The Rockefeller University, 2003.
 • “Quality of Life” Uniwersytet Ekonomiczny, 2010, www.qol.ue.wroc.pl/publikacje/ [30.10.2012].
 • IIASA, Transitions to New Technologies, www.iiasa.ac.at/Research/TNT/index.html?sb=1 [30.10.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2853c612-a886-4ce9-8d16-c854398042d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.