PL EN


2004 | 7 | 25-30
Article title

Kapitał zagraniczny w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z kierunków działania państwa w ramach polityki regionalnej jest wspieranie rozwoju regionalnego z wykorzystaniem takich instrumentów, jak zachęty finansowe dla przedsiębiorców. Dotyczy to szczególnie tych regionów, które potrzebują wysokiej dynamiki rozwoju w celu przezwyciężenia narastających problemów społecznych i ekonomicznych. Pozostawienie takich obszarów bez pomocy ze strony państwa może spowodować negatywne konsekwencje. Wobec bezlitosnych mechanizmów wolnego rynku może dojść do pogłębienia się, a następnie skrystalizowania dysproporcji w zakresie rozwoju gospodarczego regionów.
Keywords
PL
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
  • Polskie specjalne strefy ekonomiczne – zamierzenia i efekty, 2000, red. E. Kryńska, Warszawa
  • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2000 roku, 2001, NBP, Warszawa
  • Pancer-Cybulska E., 1999, Uwarunkowania samorządności lokalnych i regionalnych w Polsce w aspekcie kreowania i wzrostu konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wrocław, s. 220–249
  • Przygodzki Z., 2002, Efektywność specjalnych stref ekonomicznych (na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Włocławek, s. 379–395
  • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2857908d-b878-4495-8cee-913f17f28468
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.