Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(67) | 59-91

Article title

Model uczenia się w uniwersytecie ludowym. Od historii do współczesności

Content

Title variants

EN
Learning model at Folk High School. From history to the present day

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule autor analizuje historyczne uwarunkowania kształtowania się idei Szkoły dla Życia autorstwa M.F.S. Grundtviga, idei, która leży u podstaw koncepcji Uniwersytetu Ludowego. Sformułowane przez duńskiego pedagoga zasady stały się przesłankami do opracowania wyrosłych na pomyśle Grundtviga modeli uniwersytetów ludowych w innych krajach, w tym w Polsce. Następnie autor przedstawia własne opracowanie trzech modeli uczenia się dorosłych w uniwersytetach ludowych; model klasyczny, który jest próbą opisania dydaktyki Grundviga, model dydaktyki ks. Antoniego Ludwiczaka, model dydaktyki Ignacego Solarza.
EN
In the article the author analyses historical conditioning of development of School for Life conception created by M.F.S. Grundtvig. This is the same conception that underlays Folk High School conception. Rules formulated by the Danish educator have become a premise to creating, based on Grundtvig’s conception, Folk High Schools models in other countries, including Poland. Further, the author presents his own elaboration on three adult learning models at Folk High Schools; classical model that is an attempt to describe Grundtvig’s didactics, didactical model of Father Antoni Ludwiczak and didactical model of Ignacy Solarz.

Year

Issue

Pages

59-91

Physical description

Contributors

 • Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski ul. Mokotowska 16/20 02-561 Warszawa

References

 • Aegidius K.K. (2003), Zasady edukacji dorosłych w uniwersytetach ludowych w Danii – z dziejów idei i metod nauczania. [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.) Uniwersytet Ludowy- Szkoła dla Życia, Wieżyca.
 • Bartnicka K., Szybiak I. (2001), Zarys historii wychowania, Warszawa.
 • Benedict R. (2011), Wzory kultury, Warszawa.
 • Bron-Wojciechowska A. (1986), Grundtvig, Warszawa.
 • Chałasiński J (1969) Społeczeństwo i wychowanie, Warszawa.
 • Dam P., Gaertner H. (2007), Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundvig 1783-1872. Życie, myśl, dzieło, Kraków.
 • Grundtvig N.F.S (1838), Skolen for Live og Akademie i Soer, podaję za; A. Bron-Wojciechowską (1986), Grundtvig, Warszawa
 • Kabziński K (2001), Powstanie i działalność uniwersytetów ludowych Towarzystwa Czytelni Ludowych w okresie międzywojennym, [w:] Instytucjonalne formy edukacji dorosłych w Drugiej Rzeczpospolitej, E.Sapia-Drewniak i A.Stopińskiej-Pająk (red.) Warszawa.
 • Kot S. (2010), Historia wychowania, T. 1 i 2, Warszawa.
 • Knudsen J.(1976) [red], Selected Writings. N.F.S Grundtvig, Philadelphia, cyt. za Bron-Wojciechowska A. (1986), Grundtvig, Warszawa
 • Ludwiczak A. (1927), Uniwersytety ludowe w Polsce, Poznań.
 • Maliszewski T. (2003), Uniwersytety ludowe na ziemiach polskich w XX stuleciu [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet Ludowy- Szkoła dla Życia, Wieżyca 2003.
 • Maliszewski T. ( 2003), Rozwój idei uniwersytetów ludowych w Danii, Niemczech, Polsce i Szwecji. Podsumowanie [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.) Uniwersytet Ludowy- Szkoła dla Życia, Wieżyca
 • Mead M. (2000), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa.
 • Niesiołowski A. (1932), Formy i metody pracy oświatowej, Warszawa.
 • Nowicki E. (1927), Przegląd ruchu oświatowego w Polsce, Kalendarz Spółdzielczy na rok 1927
 • Okraska R. (2002), Wiejski Abramowski. Wolnościowy agraryzm Ignacego Solarza, Inny Świat nr 15, styczeń
 • Perzyński N. (1919), Istota „Akademji Ludowej [w:] Przegląd Oświatowy nr 6, Poznań.
 • Perzyński N. (1919), Niemieckie Akademje Ludowe [w:] Przegląd Oświatowy nr 8, Poznań.
 • Pilch T. (1977), Szkoła i nauczyciel w procesie przemiany środowiska wiejskiego, Warszawa.
 • Popławski F. (1985), Polski Uniwersytet Ludowy, Warszawa.
 • Przybylska E., Greger F.B. (2003), Idea uniwersytetów powszechnych (ludowych) w Niemczech., [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet Ludowy- Szkoła dla Życia, Wieżyca.
 • Reichberg P. (2003), Szwedzkie uniwersytety ludowe, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.) Uniwersytet Ludowy- Szkoła dla Życia, Wieżyca
 • Sapia-Drewniak E. (2001), Działalność Uniwersytetu Ludowego w Odolanowie w latach 1927-1932 [w:] Instytucjonalne formy edukacji dorosłych w Drugiej Rzeczpospolitej, E.Sapia-Drewniak i A.Stopińskiej-Pająk (red.) Warszawa.
 • Solarz I. (1937), Wiejski Uniwersytet Orkanowy. Cel i program, Warszawa.
 • Solarzowa Z. (1985), Mój pamiętnik, Warszawa.
 • Sutyła J. (1982), Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej, Wrocław.
 • Turos L. (1974), Oświata dorosłych w krajach skandynawskich, Wrocław.
 • Turos L. (2012), Andragogika autoreedukacji, Warszawa.
 • Turos L. (1970), Uniwersytet Ludowy Ignacego Solarza i jego wychowankowie, Warszawa.
 • Wiktor J. (1929), Uniwersytety Ludowe, Przegląd Oświatowy nr 2, Poznań.
 • Wojtkowski A. (1919), Stanowisko uniwersytetów ludowych w systemie wychowania narodowego i wykształcenia ogólnego, [w:] Przegląd Oświatowy nr 1, Poznań.
 • E.Evenrud, Norweski uniwersytet ludowy, dostępny na: http://www.npseo.pl/data/various/files/evenrud.pdf, otwarty 12.01.2012

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2858653d-0fe9-463c-a054-230b7b2c14c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.