PL EN


2013 | 20 | 8 | 2-11
Article title

Aktywizowanie internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych polskich programów wsparcia

Content
Title variants
EN
Promoting the internationalization of European SMEs – on the examples of Polish assistance programs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z ważniejszych wyzwań stających przed instytucjami europejskimi staje się zachęcanie rządów krajów UE do współpracy w dziedzinie eksportu i innych form ekspansji zagranicznej firm poza obszar jednolitego rynku. Rekomendowanym działaniem kooperacyjnym może być zastosowana przez autora metoda identyfikowania wyróżniających się praktyk we wspieraniu eksportu krajów członkowskich na rynki trzecie. Celem opracowania było przedstawienie tych polskich rozwiązań wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw, które – w wyniku przeprowadzanych przez autora badań w ramach Grupy Roboczej Radców Handlowych UE w Waszyngtonie – uznane zostały za wyróżniające się praktyki stosowane przez europejskie instytucje publiczne.
EN
One of the major challenges facing the European institutions is to encourage EU governments to cooperate in the field of export and other forms of expansion of domestic companies outside the Single Market. The recommended cooperative action can be – used by the author - a method to identify “good practices” in supporting Member States’ companies in their export to the third markets. The aim of the study was to present the Polish Government’s solutions for supporting the internationalization of enterprises, which – as a result of the research conducted by the author within the framework of the EU Trade Counselors Working Group in Washington, DC – have been recognized as outstanding practices.
Year
Volume
20
Issue
8
Pages
2-11
Physical description
Dates
published
2013-08-20
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, krim@sgh.waw.pl
  • Katedra Rynku i Marketingu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2858dff7-c102-4b86-ab7a-0d7ef29b9cbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.