PL EN


2016 | 63 | 4: Historia Kościoła | 5-12
Article title

A Christian in the Roman Empire in the Light of Saint Augustine’s Enarrationes in Psalmos

Title variants
PL
Chrześcijanin w Cesarstwie Rzymskim w świetle Enarrationes in Psalmos św. Augustyna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The question of Christian’s identity was an imperative issue in the socio-religious realities of the fourth and fifth centuries. This topic was undertaken by St. Augustine as a priest of the community of Hippo. Taking examples from the life of the faithful people it explicates the events from the fundamental perspective, i.e. from the point of view of a Christian. This publication presents the first part of the Christian attitude with regard to others. The second part is devoted to the overriding respect for the world in which people live as Christians. The third part presents the Christian as a citizen of the Roman Empire. Numerous moralistic indications create a somewhat handbook for Christians and present the concrete postulates for Christian formation.
PL
Kwestia tożsamości chrześcijańskiej stanowiła ważne zagadnienie w religijno-społecznych realiach IV/V w. Stała się tematem, który podejmował, św. Augustyn jako duszpasterz gminy hippońskiej. Czerpiąc przykłady z życia wiernych, interpretuje wydarzające się sytuacje na podstawie fundamentalnej opcji, jaką jest bycie chrześcijaninem. Prezentowana publikacja w części pierwszej ukazuje postawy chrześcijanina w odniesieniu do bliźnich. W myśl biskupa Hippony relacje interpersonalne pomiędzy mieszkańcami Hippony bez względu na wyznanie czy pochodzenie mają być budowane na wzajemnym szacunku i braterskiej miłości. Druga część poświęcona jest zasadniczemu odniesieniu w stosunku do świata, w którym żyje chrześcijanin. Wierzący w Chrystusa ma traktować życie ziemskie jako wędrówkę ku wieczności i nie może zapominać o zmienności i przemijającym charakterze rzeczywistości świata. Część trzecia ukazuje chrześcijanina jako obywatela Cesarstwa Rzymskiego, który jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej służby państwowej, pozostając wiernym Bożym prawom. Liczne wskazania parenetyczne tworzą swoiste vademecum dla chrześcijan, są konkretnymi postulatami w formacji chrześcijańskiej.
Contributors
  • Chair of Latin Patrology in the Institute of the History of the Church at the John Paul II Catholic University of Lublin, smziolkowska@gmail.com
References
  • Blumenkranz B.: Augustin et les Juifs, Augustin et le Judaisme, Rech Aug 1(1958), pp. 25-241.
  • Brown P.: Augustin of Hippo, California 2000.
  • Charles-Picard G.: La civilisation de l’Afrique romaine, Parigi 1959.
  • Charles- Picard G.: La Carthage de saint Augustin, Parigi 1965.
  • Decret F., Fantar M.: L’Afrique du Nord dans l’Antiquité, Parigi 1981.
  • Eckmann A.: Troska o ubogich w nauczaniu i działalności świętego Augustyna, VoxP 16 (1996), vol. 30-31, pp. 161-182.
  • Terka M.: Nauczanie św. Augustyna o żydach w świetle Enarrationes in Psalmos, VoxP 32 (2012), vol. 57, pp. 659-680.
  • Willis G.G.: St. Augustine and the Donatist Controversy, London 1950.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-285eeec5-d2ef-4b84-8b45-9663f1b0ea27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.