PL EN


2018 | 16 | 142-150
Article title

Studiowanie pedagogiki – między masowością a poczuciem misji

Content
Title variants
EN
Studying pedagogy – between the mass and the sense of mission
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W zamyśle autorki treść niniejszego artykułu stanowić ma przestrzeń do zrelacjonowania fragmentu zrealizowanego projektu badań własnych. Na tle przytoczonych danych empirycznych, ujawniających przyczyny podjęcia przez respondentów decyzji o rozpoczęciu, a następnie kontynuacji edukacji na poziomie wyższym, czynione są odniesienia do studiów pedagogicznych jako oferty edukacyjnej, której ostatecznymi odbiorcami stają się zarówno osoby przypadkowe, jak i te wiążące swoją przyszłość zawodową z pracą na rzecz drugiego człowieka.
EN
Abstract: In the author’s intention, the content of this article is meant to provide a space for reporting a fragment of the research project of its own. Against the background of cited empirical data revealing the reasons for the respondents to make decisions about starting and then continuing education at a higher level, references to pedagogical studies are made as an educational offer, whose final recipients are both accidental and those who bind their professional future with work for the benefit of another human being.
Year
Issue
16
Pages
142-150
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
  • Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Strategicznych Doradców Premiera, Warszawa 2008.
  • Raport, Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, źródło: www.nauka.gov.pl (4.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28607969-1211-451c-af23-c1131960dffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.