Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 61 | 1 | 83-111

Article title

Jak w Polsce rozwija się zjawisko niedostępności respondentów? Analiza na przykładzie badań CBOS 1993–2011

Content

Title variants

EN
How is the nonresponse phenomenon developing in Poland? A trend analysis of nonresponse in Poland in 1993–2011 based on CBOS research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie i objaśnienie trendów niedostępności respondentów w oparciu o dane z lat 1993–2011 dla sondażu „Aktualne problemy i wydarzenia”, realizowanego techniką wywiadu osobistego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. W pracy autorka posługuje się miarami poziomu realizacji przyjętymi przez AAPOR. Wyniki wskazują, że na przestrzeni badanego okresu odsetek odpowiedzi (RR2) spadł o około 40 punktów procentowych, głównie za sprawą wzrostu nieobecności oraz odmów. W analizach wielozmiennowych ustalono, że na kształt krzywej kontaktów (CON1) niekorzystnie wpłynęła przede wszystkim zmiana sposobu doboru próby (przejście z prób gospodarstw domowych na próby imienne) oraz większe obciążenie ankietera pracą. Zmiana sposobu doboru respondentów miała jednak korzystny wpływ na poziom kooperacji (COOP4). Czynniki niesprzyjające partycypacji w sondażach to większe obciążenie ankietera pracą, a także negatywne nastroje społeczne i poprawa sytuacji ekonomicznej w kraju.
EN
1993 to 2011 based on the personal interview survey (CAPI) “Current Problems and Events” conducted in Poland by the Public Opinion Research Center (CBOS). The author shows that since 1993 response rate (RR2) has remarkably decreased (by 40 percentage points) due to nonconatcts and refusals. The findings of multivariate analysis demonstrate that the lower contact rate (CON1) can be explained by changes in sample design (i.e. using individual samples rather than household samples) and interviewer workload. The transition of sampling choices however, positively influenced the level of respondents’ cooperation (COOP4). The adverse factors affecting respondents’ participation are: heavier interviewer workload, a negative social mood and an improvement in the economic situation.

Year

Volume

61

Issue

1

Pages

83-111

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

References

 • Bellos A. [2010], Porównanie warunków i wskaźników realizacyjnych w badaniach realizowanych metodą tradycyjną (PAPI) i przy użyciu laptopów (CAPI), referat wygłoszony na IV Zjeździe Socjologicznym w Krakowie.
 • Czapiński J., Panek T. [2009], Diagnoza społeczna 2009, www.diagnoza.com [dostęp sierpień 2011].
 • Czapiński J., Panek T. (red.) [2011], Diagnoza Społeczna 2011, www.diagnoza.com [dostęp wrzesień 2011].
 • Dąbała W. [2007], Próby CBOS oraz szacowanie na ich podstawie parametrów populacji w badaniach sondażowych po roku 2000, „Przegląd Socjologiczny”, t. LVI/1.
 • Główny Urząd Statystyczny, Ludność i struktura w przekroju terytorialnym, www.stat.gov.pl/gus [dostęp lipiec 2011].
 • Groves R., Coupe r M. [1998], Nonresponse in household interview surveys, New York: John Wiley & Sons.
 • Grzesz kiewicz - Radulska K. [2009], Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych, [w:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. XII, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Hox J.J., Leeuw E.D. de [1994], A comparison of nonresponse in mail, telephone, and faceto-face surveys, “Quality and Quantity”, vol. 28, no. 4.
 • Kojetin B., Tucker C. [1999], Exploring the relation of economic and political conditions with refusal rates to government survey, “Journal of Official Statistics”, vol. 15, no. 2.
 • Kojetin B., Tucker C., Cashman E. [1994], Response to a government survey as political participation: the relation of economic and political conditions to refusal rates in the Current Population Survey, Proceedings of the American Statistical Association, Survey Methods Research Section, American Statistical Association.
 • Lynn P., Beerten P., Laiho J.M. [2001], Recommended standard final outcome categories and standard definitions of response rate for social surveys, Working papers of the Institute for Social and Economic Research, paper 2001-23, Colchester: University of Essex. Polski Generalny Sondaż Społeczny, www.pgss.iss.uw.edu.pl [dostęp wrzesień 2011].
 • Slater M., Christensen H. [2002], Applying AAPOR’S final disposition codes and outcome rates to the 2000 Utah Colleges’ exit poll, American Association for Public Research, Strenghtening Our Community – Section on Survey Research Methods.
 • Sztabiński P.B. [2001], Wywiad osobisty ze wspomaganiem komputerowym (CAPI): czy rzeczywiście idealna technika?, „ASK”, vol. 10
 • The American Association for Public Opinion Research [2011], Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys, 7th edition AAPOR.
 • Yu J., Cooper H., [1983], A quantative review of reserach design effects on response rates to questionnaires, “Journal of Marketing Research”, vol. 20.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2867276d-7856-445b-9838-9c2c78a1052c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.